Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Халықаралық анатомиялық номенклатура. Біліктер мен жазықтықтар туралы түсінік. Қаңқаға жалпы шолу

Автор:   •  Сентябрь 13, 2021  •  Контрольная работа  •  657 Слов (3 Страниц)  •  21 Просмотры

Страница 1 из 3

[pic 1]

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА»

Анатомия кафедрасы

Әдістемелік жұмыс

Редакция: 1

 беттің -ші беті

Жалпы медицина мектебінің 1 курс студенттеріне арналған

әдістемелік нұсқау

Тақырыбы: Халықаралық анатомиялық номенклатура. Біліктер мен жазықтықтар туралы түсінік. Қаңқаға жалпы шолу. Тұлға сүйектерінің құрылысы: омыртқалар, төс, қабырғалар, сегізкөз.

Омыртқа бағанасы мен кеуде торының жастық ерекшеліктері.

№2 нұсқа

1 тапсырма. Тест түріндегі сұрақтар (1 дұрыс жауаппен және бірнеше дұрыс жауаппен). Әр сұраққа– 2 балл.

 1. Адамды келесі дене қалпы бойынша сипаттайды:
 1. шалқасынан жатқан кезде
 2. сол жағынан
 3.  зерттеушіге қарап тік тұрған кезде
 4. оң жағынан, тұрған қалпында
 5.  алақандары алға қараған кезде

 1. Сагиттальды жазықтық адам денесін бөледі:
 1.  оң және сол жарты бөліктерге
 2. жоғарғы және төменгі бөліктерге
 3. алдыңғы және артқы бөліктерге
 4. кеуде және ішке
 5. бірнеше бөлімге        
 1. Рудиментті омыртқалар:
 1. мойын  омыртқалары
 2. кеуде    омыртқалары
 3. бел омыртқалары
 4. сегізкөз
 5.  құйымшақ омыртқалары
 1. Төстің құрамдық бөліктері:
 1. төс сүйегінің негізі
 2. ұшы
 3.  тұтқасы
 4.  семсер тәрізді өсінді
 5. қылқанды өсінді
 1. І қабырғаның анатомиялық түзілістері:
 1. бұғанаасты артериясының жүлгесі
 2. қабырға басының қыры
 3. қабырғаның жүлгесі
 4. бұғанаасты венасының жүлгесі
 5. қабырғаның мойыны
 1. Қабырғаның бөліктері:
 1. кеуек
 2. түтік
 3.  сүйектік
 4. жалпақ
 5. шеміршектік
 1. Ұзын буындық өсіндісі бар мойын омыртқасы:
 1. VII
 2. I
 3. II
 4. VII
 5. VI
 1. Омыртқалардың құрамдық бөліктері:
 1. arcus
 2. crista
 3. corpus
 4. caput
 5. linea
 1. Ауалы сүйектеріне мыналар жатады:
 1. ашық
 2. таңдай сүйегі
 3.  маңдай сүйегі
 4. шүйде сүйегі
 5.  сынатәрізді сүйек
 1. Кеуде омыртқаларының қылқанды өсінділерінің ерекшелігі:
 1. олардың арасындағы буындардың болуы
 2.  қиғаш (жоғарыдан төмен) бағыт
 3. қиғаш (төменнен жоғарыға) бағыт
 4. өсіндінің ұшы екі айырылған
 5.  бірін-бірі үстінен жауып (черепица) орналасқан
 1. Өз атауы бар омыртқалар орналасқан:
 1. кеуде аймағында
 2. сегізкөз аймағында
 3.  мойын аймағында
 4. құйымшақ аймағында
 5. бел аймағында
 1. Нағыз қабырғаларға жатады:
 1.  I-ші қабырға
 2. X қабырға
 3. XII қабырға
 4.  II-қабырға
 5.  VII-ші қабырға
 1. Төс сүйегі жатады:
 1. түтікшелі сүйектерге
 2. сесамовидты сүйектерге
 3. аралас сүйектерге
 4.  жалпақ сүйектерге
 5. жинақы сүйектерге
 1. 2-ші мойын омыртқасының анатомиялық түзілімдерін көрсетіңіз
 1. facies articularis anterior
 2.  dens
 3. arcus anterior
 4. арех
 5. facies articularis anterior
 1. Сегізкөздің дорсалді бетінің анатомиялық түзілімдерін көрсетіңіз
 1. linae transversae
 2. hiatus sacralis
 3. crista sacralis mediana
 4. canalis sacralis
 5. promontorium
 1. Төс сүйегіндегі анатомиялық түзілістерді көрсетіңіз
 1. facies costalis
 2. incisura jugularis
 3. incisura clavicularis
 4. lncisura costalis
 5. Дcorpus
 1. Бел омыртқасының анатомиялық түзілімдерін көрсетіңіз
 1. fovea costalis
 2. tuberculum posterior
 3. processus mamillaris
 4. processus transversus
 5. processus accessories
 1. Бел омыртқаларының көлденең өсінділері
 1. тесіктері бар
 2. ұштары қалыңдатылған
 3. сагитальды жазықтықта орналасқан
 4.  фронтальды жазықтықта орналасқан
 5.  ұштары артқа қарай бұрылған
 1. Бел омыртқаларының спинозды процестері
 1.  қысқа
 2.  ұштары қалыңдатылған
 3. төмен қарай иілген
 4. соңында екіге айырылған
 5.  денемен бір деңгейде
 1. Үстіңгі және астыңғы беттерінде қабырға болады
 1. XII
 2.  I
 3. II
 4. VII
 5. VI

2 тапсырма. Суретте 5 қадам. 1 қадам-7 балл

[pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7]

 Анатомиялық құрылымды атаңыз №1 –

Анатомиялық құрылымды атаңыз №2–

Анатомиялық құрылымды атаңыз №3 –

Анатомиялық құрылымды атаңыз №4 –

Анатомиялық құрылымды атаңыз №5 –

3 тапсырма. Жағдайлық есептерді шығару.  Дұрыс шығарылған бір есеп үшін  -15 балл

Есеп 1. Омыртқа бағанасының әр бөлімінің қозғалыс көлемі бірдей еместігі белгілі.

...

Скачать:   txt (7.6 Kb)   pdf (332.8 Kb)   docx (166.1 Kb)  
Продолжить читать еще 2 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club