Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Тест-визначення Феруму у природних та техногенних водах

Автор:   •  Март 2, 2018  •  Курсовая работа  •  6,453 Слов (26 Страниц)  •  545 Просмотры

Страница 1 из 26

ЗМІСТ

ВСТУП        4

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ        6

РОЗДІЛ 1.Хімічні тест-методи аналізу        7

1.1        Загальна характеристика, класифікація та хімічні основи тест-систем        7

1.1.1        Загальні відомості про тестові хімічні методи аналізу        7

1.1.2        Мета використання тестових систем в хімічному аналізі та переваги        8

1.2        Засоби та прийоми аналізу рідин за допомогою тест-методів хімічного аналізу        11

1.2.1        Паперові смужки та їх аналоги        11

1.2.2        Індикаторний папір як тест-матриця        11

1.3        Методологія та області застосування тест-систем        12

1.3.1        Аналіз об’єктів навколишнього середовища (на прикладі природних вод та ґрунтів) на неорганічні компоненти.        12

1.3.2        Комплексні тестові системи. Визначення сумарних показників.        13

РОЗДІЛ 2. Паперові матриці в якості носіїв реагентів в хімічних тест-методах аналізу        15

2.1        Целюлозний папір        15

2.2        Утримування реагентів різних класів на паперовій матриці        19

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА        26

РОЗДІЛ 3.Розробка та випробування тест-методики визначення Феруму у природних та техногенних водах на основі паперової індикаторної матриці        27

3.1        Використані реагенти та апаратура        27

3.2        Підбір оптимальних умов для Fe – тест –визначення за допомогою тест – систем з паперовою індикаторною матрицею.        27

3.3        Характеристика і методика виготовлення стандартної кольорової шкали для Fe – тест –визначення        29

3.4        Напівкількісний аналіз природних та техногенних вод на вміст Феруму за допомогою тест-систем з паперовою індикаторною матрицею        31

ВИСНОВКИ        35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        37

ДОДАТКИ        40

Додаток А        40

Додаток Б.        41


Реферат

Курсова робота: 42 стор., 10 рис., 5 табл., 29 джерел, 2 додатків.

Тема роботи: « Тест-визначення Феруму у природних та техногенних водах».

Мета роботи: підбір, розробка, модифікація тест–методик визначення Феруму у природних водах з використанням паперових індикаторних тест – матриць та їх апробація при аналізі об’єктів навколишнього середовища.

Розроблені методики тест – визначення Феруму в природних та техногенних водах на основі паперових індикаторних тест – матриць забезпечують суттєве скорочення часу аналізу, покращення метрологічних характеристик, підвищуючи чи зберігаючи відтворюваність результатів визначень. Методики апробовані на модельних розчинах та реальних природних об’єктах.

Результати роботи можуть бути застосовані при проведенні дослідження причинно – наслідкових зв’язків екологічного забруднення природних та техногенних водойм. Розроблена методика дозволить впровадити в навчальних закладах спрощені методи аналізу, які можна використати для аналізу  природних водойм, що сприятиме екологічній освіті та вихованню майбутніх поколінь.

Ключові слова: ТЕСТ-МЕТОД, ПАПЕРОВІ ІНДИКАТОРНІ МАТРИЦІ, ТЕСТ-ПОЛОСКИ

Реферат

        Курсовая работа: 42 стр., 10 рис., 5 табл., 29 источников, 2 дополнений.

...

Скачать:   txt (85.3 Kb)   pdf (663 Kb)   docx (329.8 Kb)  
Продолжить читать еще 25 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club