Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Гiдна праця: стандарти Міжнародною організацією праці та особливостi реалiзацii в Украiнi

Автор:   •  Ноябрь 7, 2019  •  Статья  •  1,016 Слов (5 Страниц)  •  38 Просмотры

Страница 1 из 5

ГІДНА ПРАЦЯ: СТАНДАРТИ МОП ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Чопик Зоряна

Науковий керівник: д.е.н., професор Семів Л.К.,

Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Chopyk Zoriana.  DECENT WORK: ILO STANDARDS AND FEATURES OF REALIZATION IN UKRAINE. This paper article the results of a study on standards of the International Labor Organization concerning a decent work program, based on the analysis of documents. This research involves analyzing the realization of a decent work program in Ukraine. Were considered the state and dynamics of employment, unemployment and wages in Ukraine. Presented a number of specific recommendations to strengthen the realization of decent work in Ukraine.                        Підвищення рівня забезпечення гідної праці в Україні є одним із найважливіших завдань у соціально-трудовій сфері, що потребує вирішення. Наявність складних нерозв’язаних проблем у сфері прикладання праці актуалізує дослідження соціально-економічного контексту реалізації концепції гідної праці, спрямованого на обґрунтування пріоритетних напрямів політики щодо вирішення проблем у соціально-трудовій сфері, забезпечення ефективної зайнятості та соціальної згуртованості.

        Особливістю реалізації Гідної праці в Україні є схвалена Міжнародною організацією праці ще у 2016 р. чергова Програма Гідної праці для України на 2016-2019 рр.[1]. Основними пріоритетами, на які у своїй роботі в Україні зосередилася МОП є сприяння зайнятості та розвитку сталих підприємств задля стабільності та зростання; сприяння ефективному соціальному діалогу; покращення соціального захисту і умов праці. За кожним із цих пріоритетів визначено завдання та запланований кінцевий результат, що вимірюється цільовими орієнтирами [2].                 

        На 2019 р. в рамках реалізації поточної Програми в Україні можна зазначити позитивні зрушення, зокрема, у питаннях удосконалення колективних переговорів, соціального діалогу, управління трудовою міграцією, зміцнення інституцій інспекції праці та служби занятості, попередження дискримінації у сфері праці, аспектах захворювань на робочому місці, прогрес щодо ратифікації ряду конвенцій тощо [3].

        Як свідчать офіційні статистичні дані рівень економічної активності населення України віком 15-70 років за 9 місяців 2018 р. (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) становив на рівні 66,2 %, що на 1,2 % більше з аналогічним періодом. Безробітне населення за методологією МОП у віці 15-70 років за 9 місяців 2018 р., порівняно з аналогічним періодом 2017 р. зменшилось на 128 тис. осіб або на 0,8 %. Спостерігається позитивна ситуація у сфері молодіжного безробіття, зокрема, це стосується молоді, яка була працевлаштована після закінчення навчальних закладів. Так, частка безробітного населення у віці 15-24 р. зменшилась на 35,8 тис. осіб. Також, зменшилась і частка безробітного населення у віці 25-29 р. на 36,4 тис. осіб [4].                                                                                         Проблемою залишається питання забезпечення соціально-трудової адаптації переміщених осіб з тимчасово окупованої території України. У рамках реалізації керівних принципів ООН з питання переміщення осіб у середині країни відбулося посилення сприяння зайнятості населення, про що зазначається в розділі IV Закону України «Про зайнятість населення», у т.ч. соціально-трудовій інклюзії внутрішньо переміщених осіб (ст. 241 «Заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб») [5].

...

Скачать:   txt (10 Kb)   pdf (159.5 Kb)   docx (11.1 Kb)  
Продолжить читать еще 4 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club