Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Підприємство як основа національної економіки України

Автор:   •  Июнь 17, 2018  •  Курсовая работа  •  6,263 Слов (26 Страниц)  •  198 Просмотры

Страница 1 из 26

ЗМІСТ

ВСТУП…………………….…………………….………………………………....3

РОЗДІЛ І. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ГОСПОДАРСЬКА ОДИНИЦЯ І САМОСТІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУБ'ЄКТ……………………………....6

  1. Адміністративна та економічна самостійність організації…………...…6
  2. Реєстрація підприємства…………………….………………………….….8
  3. Цілі діяльності організації………………………………………………..11

РОЗДІЛ ІІ. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………….…………………….…………………...13

 2.1.    Визначення статусу і принципів діяльності організації в цивільному, податковому кодексах України…………………….…………………………...13

2.2.     Визначення статусу і принципів діяльності організації в трудовому і митному кодексах України…………………….…………………….………….16

2.3.     Визначення статусу і принципів діяльності організації в законах України про власність, землі, земельні відносини…………………………….18

РОЗДІЛ ІІІ. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЦІ…………………….…………………….………………………....21

3.1.    Створення продуктів і надання послуг на підприємстві……………….21

3.2.    Створення робочих місць на підприємстві……………………………...22

3.3.    Виплата заробітної плати, податків в підприємстві…………………….23

3.4.    Соціальна політика підприємства…………………….……………….…26

ВИСНОВОК…………………….…………………….………………………….29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………….……………..32

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У цій роботі розглядається тема «підприємство - основна ланка економіки». Підприємство, як економічна система, є головною ланкою, де відбувається безпосереднє вирішення основної економічної проблеми. 

На рівні підприємства рішення основний економічної проблеми протікає в формі створення конкретних продуктів і надання послуг. Господарські процеси на цьому рівні організовуються відповідно до попиту і пропозиції. Проблема вибору, що і в яких кількостях, в якій манері виробляти, вирішується на кожному підприємстві відповідно до наявного на ринку попитом і можливістю отримання прибутку в розмірах, що забезпечують підприємству економічне зростання і життєвий стандарт його працівників. 

Підприємство надає робочі місця, виплачує заробітну плату, шляхом виплати податків бере участь в здійсненні соціальних програм. Від того, наскільки ефективна діяльність підприємств, яке їх фінансовий стан, технологічне і соціальне здоров'я, залежить стан всієї економіки. Підставою складної піраміди економіки є підприємства. 

У той же час підприємство це не тільки сукупність технологічних процесів. Виробничих будівель, обладнання, але певне соціальне єдність, що формується технічними та організаційними процесами, економічними відносинами, що складаються всередині підприємства. 

В процесі своєї діяльності підприємство виконує наступні функції:

-   управління фінансами, турбота про фінанси є відправним моментом і кінцевим результатом роботи будь-якого підприємства. Його мета - забезпечення фінансової стійкості і ліквідності. [5]

В умовах ринкової економіки ця функція висувається на перший план. Різко підвищується значимість фінансових ресурсів, за допомогою яких здійснюється формування оптимальної структури капіталу і нарощування виробничого потенціалу підприємства, а також фінансування поточної господарської діяльності;

-   управління персоналом, виражається у відборі і прийомі на роботу, підготовці та перепідготовці персоналу відповідно до потреб бізнесу, вирішенні всіх питань, що стосуються його ефективного використання;

-   дослідження і розробки, діяльність по створенню нових видів продукції і технологічних процесів, поліпшення існуючих з метою підвищення ефективності виробництва і розширенням ринку збуту;

-   маркетинг, що забезпечує дослідження ринку, визначення потреб і запитів споживачів, реальні замовлення на продукцію і успішну її реалізацію;

-   виробнича, яка випливає з головного завдання підприємства - отримання прибутку. Це можливо тільки за рахунок виробництва продукції, робіт і послуг, необхідних суспільству;

...

Скачать:   txt (91 Kb)   pdf (211.7 Kb)   docx (38.9 Kb)  
Продолжить читать еще 25 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club