Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Практичні завдання з «Ринки фінансових послуг»

Автор:   •  Январь 22, 2023  •  Практическая работа  •  530 Слов (3 Страниц)  •  11 Просмотры

Страница 1 из 3

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Практичні завдання для проведення підсумкового контролю

з дисципліни «Ринки фінансових послуг»

Підготував:

Студент 4 курсу

ГРТС-69

Красильников В.Є.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

з дисципліни «Ринки фінансових послуг»

Завдання 1

Кожному з наведених нижче понять, відзначених цифрами, знайти відповідне визначення, позначене літерою. ( наприклад: 1-е; 2-в:…..10-ж)

Поняття

 

Визначення

1

Фондова біржа

а

певні формалізовані і регламентовані дії щодо здійснення даних операцій

2

Механізм біржових операцій

б

особа, що здійснює посередницькі операції за рахунок клієнта

 

3

 

Дилер

 

в

майно певного виду і якості, допущене до обігу на біржі в порядку, встановленому біржовим законодавством і внутрішніми документами біржі

4

Брокер

г

включення цінних паперів в котирувальний список

5

Об’єкт біржової операції

ґ

юридична особа, що бере участь в операціях від свого імені і за свій рахунок

 

6

 

Лістинг

 

д

механізм визначення ціни в процесі біржових торгів протягом кожного дня роботи біржі і публікація цін в біржовому бюлетені (котирувальному листі)

 

 

7 

 

 

 

Делістинг

 

 

 е

організований, регулярно функціонуючий, централізований ринок з фіксованим місцем торгівлі, з процедурою відбору якнайкращих цінних паперів і операторів ринку, що відповідають певним вимогам, з наявністю тимчасового регламенту торгівлі і стандартних торгових процедур, з централізацією реєстрації операцій і розрахунків по них, встановленням офіційних (біржових) котирувань і здійсненням нагляду за членами біржі

 

8

 

Котирування

 є

взаємоузгоджені дії учасників торгів, направлені на встановлення, припинення або зміну їх прав і обов’язків щодо біржових товарів, що здійснюються в приміщенні біржі у встановлені години її роботи

9

Біржові операції

ж

здійснення взаємозаліків і поставок цінних паперів

10

Кліринг

з

виключення цінних паперів з котирувального списку біржі

11

Акція

и

цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити при настанні терміну певну суму грошей власнику векселя

12

Ф’ючерс

і

це цінні папери, що випускаються місцевими органами влади з метою мобілізації коштів для виконання місцевих програм, пов’язаних з об’єктами громадського користування та фінансування дефіциту місцевого бюджету

13

Депозитний сертифікат

ї

біржовий терміновий контракт, купівля і продаж якого означають зобов’язання поставити або одержати вказану в ньому кількість активу за ціною, яка була визначена при укладанні угоди

14

Муніципальні цінні папери

й

цінний папір, що засвідчує суму внеску, внесеного в банк, і права вкладника на отримання після закінчення встановленого терміну суми внесків і обумовлених відсотків по внеску

15

Вексель

к

цінний папір, що свідчить про внесення коштів на розвиток підприємства і дає право її власнику на отримання частини прибутку підприємства у вигляді дивідендів

...

Скачать:   txt (7 Kb)   pdf (72.9 Kb)   docx (201.8 Kb)  
Продолжить читать еще 2 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club