Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Звіт з виробничої практики АТ КБ Приват Банк

Автор:   •  Июнь 18, 2022  •  Отчет по практике  •  8,986 Слов (36 Страниц)  •  27 Просмотры

Страница 1 из 36

Реєстраційний №        

від «        »__________ 2022 р.

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

Економічний факультет

Кафедра фінансів і банківської справи

студентки 4 курсу денної форми навчання

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

освітньої програми «Фінанси і кредит»

Звіт

 про проходження виробничої практики

(на базі АТ КБ «ПриватБанк»)

Рекомендовано до захисту:                                                                                

Дата   “____” ________2022 р.                                                                    

Підпис __________________

                                                                                                                Керівник:

   

Робота захищена "        "__________ 2022 р.             з оцінкою    "____________"

Підписи членів комісії____________

                                       ____________

                                       ____________

Ужгород – 2022

ЗМІСТ

ВСТУП        2

1.  Організаційна структура АТ КБ «ПриватБанк»        4

2. Структура апарату управління        7

3. Активні операції банку        13

4. Пасивні операції банку        15

5. Розрахунково – касове обслуговування.        20

6. Операції з платіжними картками        22

7. Відділ валютних операцій за валютного контролю.        26

8. Відділ аналізу та прогнозування діяльності банку        28

9. Шляхи покращення результатів фінансової діяльності АТ КБ «ПриватБанк»        32


ВСТУП

Сучасний світ не може існувати без розвитку банківської системи. Банки проникають в усі сфери економіки, забезпечуючи функціонування грошових відносин. Банківська система України діє і складається із Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до діючого законодавства.

Метою практики є поглиблення знань, набутих в процесі навчання в ДВНЗ «УжНУ», оволодіння сучасними формами і методами економічної, фінансової і контрольної роботи, формування умінь і навичок прийняття самостійних рішень в умовах практичної діяльності.

Завдання практики – здобути основи знань та практичних навичок з організації роботи в фінансово-кредитних установах, ознайомлення з функціональними обов’язками працівників різних структурних підрозділів банку.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- ознайомитись із організаційною структурою банку, та структурою апарату управління;

- узагальнити основні положення розрахунково-касового обслуговування клієнтів (відкриття та ведення рахунків клієнтів, безготівкові розрахунки, операції із готівкою);

- розкрити основні послуги по обслуговуванню платіжних карток, які проводить банк;

- дослідити особливості проведення пасивних операцій банку;

- визначити порядок проведення активних операцій банку;

- проаналізувати динаміку та структуру доходів досліджуваної банківської установи;

- сформулювати основні валютні операції, що здійснює банк;

- проаналізувати процеси акумулювання інформації з відповідних структурних підрозділів банку;

- уяснити структуру служби безпеки, її роль у забезпеченні фінансової стійкості, а також інші підрозділи банку.                        

Базою для   проходження виробничої практики є АТ КБ «ПриватБанк».

АТ КБ «ПриватБанк» заснований у 1992 році. Комерційний банк ПриватБанк є лідером банківського ринку країни. ПриватБанк є одним із найбільш інноваційних банків світу. Наприкінці 2016 р. банк був націоналізований.

...

Скачать:   txt (95.2 Kb)   pdf (1.3 Mb)   docx (1.2 Mb)  
Продолжить читать еще 35 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club