Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Морська аквакультура: меліорація, створення штучних рифів, акліматизація

Автор:   •  Июль 20, 2021  •  Контрольная работа  •  726 Слов (3 Страниц)  •  6 Просмотры

Страница 1 из 3

САМОСТІЙНА РОБОТА №2.

Тема: Морська аквакультура: меліорація, створення штучних рифів, акліматизація

        В умовах наростаючого забруднення морських вод, переважно – внаслідок антропогенного впливу (в тому числі, і від господарств товарної марикультури), виникла потреба у розробленні методів очищення природного середовища. При цьому перевага віддається тим з методів, що не мають побічних негативних ефектів, тобто екологічно безпечні.

        Культивування деяких видів гідробіонтів в меліоративних цілях сприяє очищенню води від забруднення. Цей метод біологічної меліорації, отримав назву: «санітарної марикультури». Меліоративний ефект досягається завдяки здатності ряду організмів накопичувати, зв’язувати або використовувати для свого розвитку ті чи інші речовини з оточуючого середовища. Наприклад, мідії, розташовані на 1 м2 субстрату, здатні профільтрувати за добу 50-90 м3 води, причому кількість бактерій у воді лише за один прогін зменшується у 2 рази.

        Комплексне використання ряду організмів різних трофічних рівнів в господарствах марикультури багатократно збільшує ефект біологічного очищення моря за рахунок освітлення води тваринами-фільтраторами, споживання седиментованої органічної речовини тваринами- детритофагами, насичення води киснем від фотосинтетичної діяльності заростями водоростей і морських трав та збагачення її біологічно активними метаболітами.

        Якщо організмів-меліораторів використовують також для отримання товарної продукції, таку форму марикультури називають санітарно-товарною. Культивовані організми після спеціального очищення можуть бути використані для  харчових цілей або як сировина для переробки.

        Для спільного культивування гідробіонтів - представників різних трофічних рівнів, використовують також термін «інтегрована марикультура». Одночасне вирощування двох і більше видів тварин, тварин і рослин проводять не лише з меліоративною метою, але і для збільшення виходу корисної товарної продукції з одиниці площі або об’єму води. Приклад такої форми марикультури – спільне вирощування на одній акваторії риб в садках із годівлею штучними кормами, двостулкових молюсків-фільтраторів на підвісних колекторах, водоростей на мотузках.

        Кожен штучно привнесений в екосистему елемент біоценозу виконує свою роль у забезпеченні стабільного функціонування цієї морської ферми і виробництва максимально можливого обсягу продукції без порушення екологічної рівноваги в системі. Так, товарні садки виділяють у воду продукти життєдіяльності риб і рештки не з’їдених штучних кормів, молюски відфільтровують із води планктон і зважену в товщі води органіку, водорості використовують неорганічну речовину, що утворюється внаслідок мінералізації органіки, для будівництва власного тіла і утворення корисної товарної продукції.

...

Скачать:   txt (9.1 Kb)   pdf (157.9 Kb)   docx (78.9 Kb)  
Продолжить читать еще 2 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club