Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Корей Республикасынын эл аралык кадыр-баркын тузуу саясаты

Автор:   •  Октябрь 10, 2020  •  Дипломная работа  •  14,514 Слов (59 Страниц)  •  8 Просмотры

Страница 1 из 59

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛАСЫНЫН БИЛИМ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ  И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ЧЫГЫШ ТААНУУ ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ  

 

 

 

АЙМАК ЖАНА МАДАНИЯТ ТААНУУ КАФЕДРАСЫ  

 

 

БҮТҮРҮҮЧҮ КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ИШИ

 

КОРЕЙ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭЛ АРАЛЫК КАДЫР-БАРКЫН ТУЗУУ САЯСАТЫ

                                                                                                                                       Аткарган:                                                                                                                                    РГ-1-16 тайп.

студенти

Байзаков Ф.  ____________

 

 

 

   Коргоого уруксаат                                                                    Илимийжетекчи:    

“АжМТ”кафедрасынын                                                               доценттин м.а.     башчысы Абалова Н.Ж.                                                               Абалова Н.Ж.

                                                                                                    ______________                                                                              ________________                                                              «__» ________ 2020 ж.                                                                  «__» ________ 2020 ж.                                                

Бишкек-2020

МАЗМУНУ

КИРИШYY……………………………………………………………………….3

I БАП. МАДАНИЙ МУРАСТАРДЫ   САКТОО ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ: КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК АРТЫКЧЫЛЫКТУУ САЯСАТЫ КАТАРЫ...................................................6

1.1 Корей Республикасынын тарыхый жагдайы жана өзгөчөлүгү......................6

1.2 Корея маданиятынын тарыхый жагдайы жана типологиялык өзгөчөлүгү..15

1.3 Эл аралык маданий саясатынын Кореянын маданий саясатына тийгизген таасири....................................................................................................................27

II БАП. УЛУТТУК МАДАНИЯТ ЖАНА АНЫН КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭЛ АРАЛЫК КАДЫР-БАРКЫН ТҮЗҮҮДӨГҮ РОЛУ……………………………………………………………………………..32

2.1 «Арираң»: Түштүк Кореянын маданиятындагы орду……………………..32

2.2 Корей тили жана маданиятынын өнугушү....................................................40

2.3 «Корея толкуну» жана анын Корея Республикасынын мамлекеттин эл аралык кадыр-баркын түзүүдөгү ролу.................................................................43

КОРУТУНДУ.......................................................................................................54

КОЛДОНУЛГАН БУЛАКТАРДЫН ТИЗМЕСИ..........................................58

КИРИШYY

Корея маданияты бай жана байыркы дүйнө маданияттарынын бири. Анын Түштүк-Чыгыш Азиянын жана Ыраакы Чыгыштын маданий комплексиндеги орду жана ролу ар дайым олуттуу болуп келген. Азыркы Корея региондун саясий, экономикалык жана маданий жашоосунда маанилүү ролду ойной берүүдө, анын салмагы жана бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун турмушундагы мааниси өсүп жатат. XX кылымдын экинчи жарымынан тартып.

Корей жарым аралында Түштүк Кореянын экономикалык жана маданий жетишкендиктери, анын тез өнүгүүсү, "Кореянын керемети" деп аталган саясатчылардын, ишкерлердин гана эмес, ошондой эле илимпоздордун, изилдөөчүлөрдүн да көңүлү барган сайын өсүүдө. Бул жетишкендиктердин себептери жана тамыры 20-кылымдын саясий жана экономикалык чындыгында гана эмес, корей элинин кылымдык маданий салттарына байланыштуу кылымдардан кылымга тереңдеп бара жатат.

Ошол эле учурда, Россиянын чыгыш таануу ишинде Кореянын тарыхы жана маданияты Индия, Кытай жана Япониянын маданияттарына караганда анча кеңири жана кылдат чагылдырылган. 20-кылымдагы корей маданиятын изилдөө айрыкча жетишпейт, анда эки мамлекеттин тең абалы эске алынбастан, ошондой эле объективдүү чагылдырылып, буга чейин идеологиялык кемчиликтер болбой койбойт.

Ушуга байланыштуу Кореянын салттуу жана заманбап маданиятынын өз ара байланыштарын жана мамилелерин кайрадан карап чыгуу, эки мамлекеттин тең, ар бири улуттук маданий салттарды кандайча ишке ашырып жаткандыгын изилдөө. Буга чейин Түштүк жана Түндүк Кореянын маданий жетишкендиктерин эске алып, 20-кылымдын экинчи жарымында корей маданиятын изилдөө. руху жана каада-салттары боюнча биригишкендиктен жана Кореяда экономикалык түзүлүшү жана идеологиясы боюнча өлкөнүн эки башка мамлекетке бөлүнүп турушунан улам мүмкүн болгон жок. Акыркы жылдары пайда болгон өлкөнүн түндүгү менен түштүгүнүн ортосундагы саясий жана гуманитардык диалогго тенденция жаңы, заманбап улуттук каада-салттарды түшүнүүнүн жана алардын заманбап менен байланышы перспективаларын ачат.

...

Скачать:   txt (193.3 Kb)   pdf (535.2 Kb)   docx (69.6 Kb)  
Продолжить читать еще 58 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club