Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Стратегії позиціонування: сутність, розробка та використання в діяльності компаній

Автор:   •  Июль 8, 2019  •  Курсовая работа  •  8,622 Слов (35 Страниц)  •  21 Просмотры

Страница 1 из 35

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра маркетингу та логістики

(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з__дисципліни «Маркетинг»__

(назва дисципліни)

на тему:_ «Стратегії позиціонування: сутність, розробка та використання в діяльності компаній»

Студента(ки)__3_ курсу ФЕУ-416__групи__

напряму підготовки_____________________

Кучеренка_Михайла_Володимировича_____

                                                                           (прізвище та ініціали)

Керівник__доцент кафедри маркетингу та__

логістики,__к.е.н.,_Сколова_Ю.О._________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала______________________

Кількість балів:______Оцінка: TCTS_______

Члени комісії _________  __Антонюк К.І.__

    (підпис)____((прізвище та ініціали)______

_________ Павлішина Н.М. __

       (підпис)____ ((прізвище та ініціали)______

______  ___Соколова Ю.О.___

 (підпис)____((прізвище та ініціали)______

м. Запоріжжя

2018 рік

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра           Маркетингу і логістики        

Дисципліна      Маркетинг

Спеціальність  _________________________

Курс ______  Група___________ Семестр_________________

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студентові

______________________________________________________________

1. Тема роботи: «Стратегії позиціонування: сутність, розробка та використання в діяльності компаній»

2. Термін здачі студентом закінченого проекту_____________________

3. Вихідні данні до роботи: наукова та навчальна література з питань маркетингового позиціонування, статистичні данні, внутрішня інформація підприємства.

4. ЗМІСТ розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань шо їх належить виконати)

Розділ 1. Теоретичні основи позіцонування в маркетингу

Розділ 2. Аналіз практики позиціонування мережі супермаркетів ТОВ «АТБ-маркет» в продовольчому рітелйлі україни

5. Перелік графічного матеріалу:_______________________________________

__________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання:_________________________________

Календарний план , нужно что бы страницы выбить

РЕФЕРАТ

Курсова робота «Стратегії позиціонування: сутність, розробка та використання в діяльності компаній» 44 с., 3 рис.,4 табл., 25 джерел.

Об’єкт дослідження – процес позиціонування на споживчому ринку.

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні питання щодо стратегій позиціонування на споживчому ринку.

Мета роботи – розробка рекомендацій щодо позиціонування для мережі дискаунтерів ТОВ «АТБ-Маркет» на ринку продовольчого ритейлу України.

Методи дослідження: індукція та дедукція, наукове узагальнення, описовий, компаративний аналіз, контент аналізу, графічний.

Інформаційну базу дослідження склала навчальна література з питань маркетингу, наукові статті присвячені стратегіям позиціонування, монографії, статистичні данні, інтернет джерела.

Основні положення роботи. Досліджено теоретичні основи формування системи позиціонування і політики позиціонування в маркетинговій діяльності підприємства. Проведено аналіз практики маркетингової діяльності конкурентів компаній ТОВ «АТБ-Маркет» та ТОВ «Велика Кишеня». Запропоновано рекомендації що до удосконалення позиціонування мережі «АТБ-Маркет» на ринку продовольчого ритейлу України.

Ключові слова: ПОЗИЦІОНУВАННЯ, СЕГМЕНТАЦІЯ, КАРТА СПРИЙНЯТТЯ, РИНОК, РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИТЕЙЛ.

ЗМІСТ

...

Скачать:   txt (121.6 Kb)   pdf (481.7 Kb)   docx (110.8 Kb)  
Продолжить читать еще 34 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club