Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Розроблення пропозицій щодо вдосконалення маркетингової діяльності корпорації «Puma»

Автор:   •  Май 28, 2018  •  Курсовая работа  •  10,365 Слов (42 Страниц)  •  185 Просмотры

Страница 1 из 42

(титульний лист)

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………...3

Розділ 1. Загальна характеристика діяльності корпорації «Puma»………...5

1.1.Загальні відомості про компанію «Puma»……………………………….5

1.2.Характеристика зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства…………………………………………………………………...8

1.3. Маркетингова концепція управління…………………………………..12

Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності корпорації «Puma»…………...16

2.1.Оцінювання сильних і слабких сторін, маркетингових можливостей та загроз за допомогою SWOT-аналізу………………………………………..16

2.2.Аналіз стратегічних альтернатив за допомогою матриці І.Ансоффа «товар/ринок»………………………………………………………………20

2.3.Дослідження маркетингової «цибулини» товару……………………23

2.4.Дослідження споживачів продукції підприємства методом анкетування…………………………………………………………………..25

2.5.Аналіз ширини, глибини, насиченості і гармонійності товарного асортименту…………………………………………………………………34

2.6.Дослідження системи просування товарів «Puma»……………………35

Розділ 3. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення маркетингової діяльності корпорації «Puma»………………………………………………39

3.1.Основні шляхи покращення маркетингової діяльності підприємства….................................................................................................44

3.2.Маркетингове обґрунтування заходів щодо покращення маркетингової діяльності підприємства……………………………………………………49

Висновки……………………………………………………………………...49

Список  використаної літератури………………………………………….51

Додатки………………………………………………………………………54

ВСТУП

У сучасних умовах розвитку економіки, підприємства легкої та текстильної промисловості прагнуть отримати перевагу у конкурентній боротьбі. Інколи конкурента боротьба така гостра, що кожен клієнт, якого вдалось відвоювати у конкурента, − це вже перемога. У конкурентній боротьбі гіганти ринку застосовують всі можливі маркетингові інструменти та їх комбінації.

Актуальність роботи полягає в тому, що зараз світова економіка знаходиться у кризовому стані і підприємства та корпорації (навіть брендові) шукають шляхи виходу з даної кризи. Правильне застосування того чи іншого маркетингового інструменту позитивно впливає на прибуток організації.

Тема роботи є актуальною ще й тому що в сучасних умовах вже не діють старі схеми та маркетингові концепції, потрібні нові й перспективні. Інформація про ринки стала більш відкритою, проте люди дещо збідніли та змушені економити. Конкурентоспроможність ринків одягу та взуття висока, але дані ринки - досить суворе «поле бою».

Проблемам розвитку маркетингової діяльності підприємств присвячені праці таких відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, як Артімонова І. В., Буднікевич  І. М., Гаркавенко  С. В., Галян С., Крампець Г., Гужвинська Л., Демків В.В., Журило Я. В., Карпеко О. В., Ковальчук С., Колеснікова А. Ю., Котлер Ф., Лисиця Н.М., Морозов Ю. В., Павліна С., Сергеєв С., Шумейко В.І. [1–21] та інші.

Для виконання маркетингової діяльності підприємству бажано мати службу маркетингу. Необхідність створення служби маркетингу залежить від багатьох факторів, основними з яких є: кількість позицій продукції, що виготовляється, запланований обсяг випуску продукції, кількість підприємств конкурентів та товарів-конкурентів, ємкість ринку, обсяг робіт з реклами і стимулюванню збуту.

Маркетингові дослідження служби підприємства повинні проводитися в напрямі вивчення ринків збуту продукції та виробничої діяльності підприємства. Дослідження ринків збуту дають змогу визначити існуючі й перспективні вимоги споживачів до запропонованої їм продукції.

Метою  даної курсової  роботи є вивчення маркетингової діяльності конкретного підприємства (корпорація «Puma») та формування пропозицій й напрямків вдосконалення даної діяльності.

Задля досягнення поставленої мети були поставлені та вирішені наступні завдання:

  • вивчено сутність та розвиток маркетингової концепції;
  • проаналізовано асортимент продукції корпорації «PUMA»;
  • розроблено анкету для сегментування ринку продукції «PUMA» і вивчення споживчих смаків;
  • проведено аналіз конкурентів, постачальників, посередників і споживачів;
  •  досліджено стратегію, вивчено «маркетингову цибулину», проведено SWOT-аналіз тощо;
  • внесено пропозиції щодо покращення маркетингової діяльності підприємства «PUMA», яке виробляє брендовий спортивний одяг і взуття.

 Об’єктом дослідження у курсовій роботі виступає корпорація «PUMA».  Предметом дослідження є маркетингова діяльність корпорації «PUMA».

Методи дослідження, що використовувались у роботі: аналіз, синтез, індукція, дедукція, описовий, логічний, статистичний тощо.

Структура курсової роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Основний обсяг роботи  − 52 сторінки, який містить 5 таблиць,  13 рисунків, 1 схему. Список використаних джерел (23 найменування) – 3 сторінки.

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ «PUMA»

  1. Загальні відомості про компанію «Puma»

Компанія «Puma» − це німецький виробник спортивного взуття, аксесуарів, інвентарю й одягу. Компанія є одним зі світових лідерів у своїй галузі. Компанію була створено 1 жовтня 1948 Рудольфом Дасслером (Rudolf Dassler). Первісне ім`я фірми звучало як Rudа, від Rudolf Dassler, але пізніше було вирішено замінити його на більш благозвучне «Puma», що викликає асоціації зі швидкими й спритними пумами.

Створенню «Puma Schuhfabrik Rudolf Dassler» передувала черги подій, які призвели до небаченої конкуренції Puma проти Adidas. Створена двома братами Адольфом (Adolf  Dassler) і Рудольфом Дасслерами взуттєва фабрика успішно розбудовувалася, але події Другої світової війни і напруга у відносинах між братами привели до великої сварки і до розколу компанії, що перетворилася у дві конкуруючі фірми, знайомі нам сьогодні як бренди - Puma і Adidas. Головою Adidas став Аді Дасслер, а Puma — стала власністю Рудольфа Дасслера. Штаб-квартири обох компаній дотепер перебувають у невеликому німецькому містечку Герцогенауерах (Herzogenaurach).

...

Скачать:   txt (139.8 Kb)   pdf (1 Mb)   docx (1.3 Mb)  
Продолжить читать еще 41 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club