Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Маркетингове середовище та його взаємодія з діяльністю підприємства

Автор:   •  Май 25, 2018  •  Курсовая работа  •  6,306 Слов (26 Страниц)  •  284 Просмотры

Страница 1 из 26

ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА.        5

  1. . Фактори внутрішнього середовища діяльності підприємства        5
  2. . Фактори зовнішнього середовища діяльності підприємства        7

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА        12

  1. . Стисла характеристика підприємства        12
  2. . Оцінка внутрішніх і зовнішніх факторів діяльності підприємства        20
  3. . Аналіз природних факторів та заходи зниження ризику, пов'язаного з ним        21

РОЗДІЛ 3.ПЛАНУВАННЯ НЕОЧІКУВАНИХ ПОДІЙ І ТЕНДЕНЦІЙ        27

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ        32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ         34

ВСТУП

З появою маркетингу на підприємстві виникає необхідність управління ним. Це можна здійснити за допомогою системи, що представляє собою сукупність інформаційних, організаційних, планових і контрольних елементів, що забезпечують взаємозв’язок підприємства з ринком.

Маркетингове середовище підприємства - сукупність активних суб’єктів і сил, що діють за межами підприємства і впливають на можливості керівництва служби маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва.

Маркетингове середовище поділяється на мікро- і макросередовище. Мікросередовище, в свою чергу, - на внутрішнє та зовнішнє.

Внутрішнє мікросередовище – це саме підприємство, його підрозділи, організація управління, ресурси і його культура. Внутрішнє середовище представляє інтереси керівників, виробників, фінансово-економічних працівників, працівників постачання та збуту.

Елементи зовнішнього макросередовища не піддаються впливу з боку підприємства. Дії підприємства необхідно адаптувати з урахуванням їх впливу. У макросередовище включені економічна, демографічна, політико-правова, науково-технічна, соціально-культурна, географічна(кліматична) складові.

Економічна середа характеризується макроекономічними умовами, ВВП на душу населення в динаміці, структурою доходу і витрат населення в динаміці та регіональному розрізі, платоспроможністю споживачів і можливістю ведення бізнесу в різних галузях і сферах діяльності, рівнем інфляції, величною банківського відсотка.

Демографічне середовище визначається динамікою чисельності населення (коефіцієнти смертності і народжуваності), її щільністю, статевовіковою структурою, структурою сім’ї, кількістю шлюбів і розлучень та міграційними процесами.

Політико-правове середовище регулюється законодавчими актами, постановами уряду, законами, політичними інститутами та їх розвитком.

 Науково-технічне середовище обумовлене показниками забезпечення населення спільними благами, розвитком ЗМІ, рівнем культурного розвитку, традиціями, звичаями, релігією в регіональному розрізі.

Географічне (кліматичне) середовище відображає географічні та кліматичні особливості регіону (світовий день, температурний режим), можливості використання показників.

Тема курсової роботи: «Маркетингове середовище та його взаємодія з діяльністю підприємства»

Об’єкт дослідження: ТОВ «Велетень»

Завдання: вивчення маркетингового середовища підприємства та визначення неочікуваних подій та шляхів їх подолання.

Мета: створити ефективне планування середовища підприємства.

Методи дослідження: монографічний (аналіз вторинної інформації – підручники, періодичні видання, Internet), економіко – статистичний, розрахунково – конструктивний, дедуктивний; прийоми: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення.

Джерела інформації: спеціальна та довідкова література; вихідні дані по підприємству, його організаційній структурі, виробництву, маркетинговій та фінансовій діяльності (звіти, плани підприємств, статистична звітність, дані бухгалтерського та оперативного обліку, результати дослідження діяльності підприємства, звіти фахівців).

РОЗДІЛ 1

ПОНЯТЯ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА

1.1. Фактори внутрішнього середовища діяльності підприємства

Згідно із системним підходом до управління кожна організація – це відкрита система, цілісність і життєздатність якої забезпечується завдяки елементам, з яких вона формується. Сукупність цих елементів становить внутрішнє середовище організації. Його проектування і створення відбувається з огляду на специфіку діяльності організації, кола споживачів, ринкової кон'юнктури, умов господарювання тощо. Система менеджменту при формуванні внутрішнього середовища організації має забезпечити відповідність характеристик його найважливіших складових умовам зовнішнього середовища, в яких організація функціонує.

...

Скачать:   txt (93.6 Kb)   pdf (669.5 Kb)   docx (1.1 Mb)  
Продолжить читать еще 25 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club