Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Звіт з переддипломної практики на підприємство «Трансбізнес»

Автор:   •  Февраль 16, 2018  •  Отчет по практике  •  9,244 Слов (37 Страниц)  •  681 Просмотры

Страница 1 из 37

ВСТУП

Переддипломна практика – складова навчального процесу у виробничих умовах. Метою проходження переддипломної практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань, одержаних у процесі навчання, набуття навичок розв’язання прикладних завдань, підготовка до самостійної роботи на посадах, що потребують кваліфікації спеціаліста з маркетингу.

Основні завдання переддипломної практики полягають у наступному:

- орієнтуватися на потреби практичної діяльності та систематизації теоретичних знань, набутих під час навчання;

- ознайомитися з організацією, структурою і перспективами управління маркетингом і його складовими елементами;

- опанувати існуючу практику виконання функціональних обов’язків у тих підрозділах підприємства, де студент проходитиме практику;

- набути навички проведення планово-економічних розрахунків, аналізу і ведення документації щодо діяльності зазначених в програмі підрозділів підприємства;

- самостійно виконувати завдання, передбачені програмою практики у певних підрозділах;

- провести порівняльний аналіз існуючої організації і методики виконання певних функцій на базі практики і відповідних методичних вказівок, інструкцій тощо.

Базою для проходження переддипломної практики було обрано комерційно-посередницьку організацію ПП «Трансбізнес».

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІРМИ

1.1        Історія створення фірми, форма власності, місія фірми, її мета і організаційна структура

Приватне підприємство «Трансбізнес» на ринку металопрокату існує з 2004 року. ПП «Трансбізнес» займається продажем металопрокату в широкому асортименті. Головною перевагою підприємства є продаж виключно надійної і якісної продукції за оптимальними цінами.

Основу комерційної діяльності роздрібно-оптового торгового підприємства на споживчому ринку складає процес продажу товарів.

Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

ПП «Трансбізнес» для досягнення своєї мети має право:

- від свого імені вчиняти правочини, продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному Законодавству України та Статуту;

- укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, оренди (в тому числі нерухомості, транспорту, землі), комісії, займу тощо, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, виступати в суді, арбітражному або третейському, а також чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

ПП «Трансбізнес» має круглу печатку, кутовий штамп, фірмові бланки, торговельну марку та емблему, самостійний баланс, рахунки в установах банків у т.ч. - валютні, у відповідності із чинним законодавством.

ПП «Трансбізнес» має право:

- самостійно встановлювати ціни на товари, продукцію, що виробляється реалізується, на виконані роботи та послуги;

- встановлювати ділові контакти;

- користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні кошти;

- приймати на роботу працівників на умовах договору (угоди, контракту), самостійно встановлювати для них додаткові відпустки, надавати позики та інші пільги;

- використовувати в своїй діяльності автотранспорт, приміщення та інше майно найманих працівників підприємства з відповідним відшкодуванням власникам зносу та затрат по такому використанню.

Майно ПП «Трансбізнес» належить його Засновнику на правах приватної власності.

Джерелами формування майна ПП «Трансбізнес» є грошові та матеріальні вклади Засновника:

- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів, безпроцентна позика;

...

Скачать:   txt (150.8 Kb)   pdf (934.6 Kb)   docx (450.3 Kb)  
Продолжить читать еще 36 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club