Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Инвестициялық талдаудың міндеттері

Автор:   •  Март 24, 2020  •  Реферат  •  1,292 Слов (6 Страниц)  •  7 Просмотры

Страница 1 из 6

11- Инвестициялық талдаудың міндеттері

Инвестициялық талдау - бұл инвесторға тиімді шешім қабылдау үшін инвестициялаудың орындылығын негіздеу және бағалаудың әдіснамалық және практикалық әдістері мен әдістерінің жиынтығы. Инвестициялық талдаудың мақсаты қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді инвестициялардың орындылығын объективті бағалау, сондай-ақ компанияның инвестициялық саясатының негізгі бағыттарын әзірлеу болып табылады.

Инвестициялық талдау атқаратын (жұмысы)міндеттері:

1 Инвестициялаудың талап етілетін жағдайларының қажеттілігі мен қол жетімділігін жан-жақты бағалау. Қаржыландыру көздерін және олардың бағаларын орынды таңдау.

2 Нақты инвестициялық нәтижелердің бұрын жоспарланғаннан ауытқуына әсер ететін факторларды (объективті және субъективті, ішкі және сыртқы) анықтау.

3 Компанияның бәсекелік артықшылықтарын күшейтетін және оның тактикалық және стратегиялық мақсаттарына сәйкес келетін оңтайлы инвестициялық шешімдер.

4 Инвестор үшін қолайлы тәуекел және қайтарымдылық параметрлері.

5 Инвестициядан кейінгі мониторинг және инвестициялардың сапалы және сандық нәтижелерін жақсарту бойынша ұсыныстарды әзірлеу.

12- Инвестициялық жобаны бағалау процесіндегі сыни сәттер

Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері – инвестициялық жобалардың пайдалылығы мен өтелімділігі перспективасын бағалау мақсатымен капиталдың ұзақ мерзімді жұмсалымының тиімділігін анықтау тәсілдері. Жобаларды бағалау үшін қолданылатын критерийлер басты аспектілерді‚ оны іске асырудың шарттарын көрсетуге тиіс. Оларды алуан түрлілігіне қарамастан мынадай топтарға бөлуге болады:

қаржы-экономика нормативтік критерийлер‚  

ресурстармен қамтамасыз етілу критерийлері.

 Қаржы-экономика критерийлер – бизнес-жоспарда айқындалатын жобаның құны‚ ағымдағы таза пайда‚ пайда мен пайдалылық (инвестициялардың қайтарымы)‚ тиімділіктің ішкі коэффициенті‚ өтелімділік кезеңі‚ тағы басқалар. Нормативтік критерийлерге құқықтық талаптар (ұлттық және халықаралық құқық нормалары)‚ стандарттардың‚ конвенциялардың талаптары‚ экология талаптар‚ патент қабілеті және зияткерлік меншік құқықтарын сақтаудың өзге де шарттары жатады. Ресурстық критерийлер жобаның іске асуының әлеуеттік мүмкіндігін айқындайды және олардың мынадай топтарын қамтиды: ғылым-техника ресурстар (қажетті ғылым-техника бөлшектердің‚ тиісті кәсіптегі және біліктіліктегі мамандардың болуы)‚ өндірістік ресурстар (өнімді өндіру үшін қуаттардың болуы)‚ технология баламалар‚ қаржы ресурстарының көлемі мен көздері‚ тағы басқалар.

Инвестициялық жобаны бағалау кезіндегі маңызды   сыни сәттер мыналар:

-мүмкін сұранысты ескере отырып, сату көлемін болжау

-өнімдер туралы (өйткені көптеген жобалар байланысты

қосымша шығару);

-жылдар бойынша ақша қаражатының түсуін бағалау;

-қаржыландырудың қажетті көздерінің болуын бағалау;

-капитал құнын қабылдау құнын бағалау.

Әзірлеу барысында инвестициялық жобалар талданады, Инвестициялық бюджет, белгілі бір қисынға ие.

Инвестициялық жобаны бағалау немесе инвестицияларды бюджеттеу процесінде маңызды мәселелер:

- өнімнің мүмкін сұранысын ескере отырып, сату көлемін болжау (өйткені көптеген жобалар қосымша өнім шығарумен байланысты);

- жыл бойынша ақша қаражатының түсуін бағалау;

- қаржыландырудың қажетті көздерінің болуын бағалау;

- пайдаланылған капитал бағасының, оның ішінде дисконт коэффициенті ретінде қабылданатын құнын бағалау.

Өнімнің нарықтағы мүмкін сыйымдылығын талдау, яғни. сату көлемін болжау өте маңызды, өйткені оны дұрыс бағаламау сату нарығының белгілі бір үлесін жоғалтуға әкелуі мүмкін, ал оны қайта бағалау жоба аясында енгізілген өндірістік қуаттарды тиімсіз пайдалануға әкелуі мүмкін, салынған инвестициялардың тиімсіздігіне.

...

Скачать:   txt (20.7 Kb)   pdf (119 Kb)   docx (14.1 Kb)  
Продолжить читать еще 5 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club