Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Аналiз результатiв розрахункiв та висновки перелiк посилань

Автор:   •  Март 17, 2023  •  Реферат  •  7,883 Слов (32 Страниц)  •  90 Просмотры

Страница 1 из 32

ВИХІДНІ ДАНІ

ВСТУП

1. Складання плану з обсягу послуг звязку

2. ПЛАН ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ

3. План з праці

4. План витрат та собівартості послуг

5. ПЛАН ПРИБУТКУ

6. Баланс, оновлення та ефективність

використання основних засобів

7. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКІВ ТА ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Таблиця 1 – Окремі показники, очікувані за поточний рік

Показники

24 варіант

Дохід від реалізації послуг, тис. грн.

6121,0

Середньорічна чисельність працівників, чол.

225

Продуктивність праці, грн.

27204,6

Середня заробітна плата одного працівника за рік, грн.

2748,7

Собівартість одиниці реалізованих послуг, грн.

63,35

Собівартість  реалізованих послуг, тис. грн.

4316,0

Прибуток від звичайної діяльності, тис. грн..

2244,3

Рентабельність, %

52,00

Таблиця 2 – Окремі економічні показники на плановий рік

Показники

24 варіант

1. Доходи від реалізації послуг ЦТП, тис. грн.:

1.1. міжміський телефонний зв’язок

2243,9

1.2. міський телефонний зв’язок

3365,9

1.3. проводове мовлення за джерелами надходження:

 

1.3.1. абонентна плата за користування кожною основною радіоточкою відомчих радіотрансляційних вузлів проводового радіомовлення

51,1

1.3.2. інші доходи проводового мовлення

2,7

2. Середньорічна чисельність працівників, чол.

245

3. Балансова вартість основних засобів, тис. грн.:

у тому числі:

8634,5

- 3 група

 4317,3

- 4 група

4018,1

- 5 група

301,2

4. Витрати за іншими статтями, тис. грн.

1163,8

5. Середньорічна заробітна плата одного працівника, грн.

2816,3

Таблиця 3 – Дані для планування обсягу послуг ЦОА, вираженого кількістю технічних пристроїв

Варіант

Технічні пристрої, од

Основні радіоточки

Додаткові радіоточки

Приймачі ефірного радіомовлення

Наявність на 01.01.2022р

План приросту

Наявність на 01.01.2022р

План приросту

Наявність на 01.01.2022р

План приросту

24

6678

123 у квітні

954

74 протягом року

354

207 у 3 кварталі

Таблиця 4 – Дані для планування обсягу послуг ЦОА, вираженого вихідним платним обміном по телеграмам

Назва показників

Рік

Величина вихідного платного обміну, тис. од

Варіант 24

Телеграми

2020 р.

280,4

2021 р.

283,5

2022 р.

286,9

Приріст вихідного платного обміну у плановому році у зв’язку з відкриттям у районі нових установ (для непарних варіантів)

-

Зменшення вихідного платного обміну у плановому році у зв’язку із зростанням тарифів на послуги зв’язку (для парних варіантів)

2,3

Таблиця 5 – Дані для планування доходів по телеграфному зв’язку

...

Скачать:   txt (75.2 Kb)   pdf (2.1 Mb)   docx (2.5 Mb)  
Продолжить читать еще 31 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club