Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Бухгалтерский учёт и аудит

1,496 Экономические дисциплины Бесплатные рефераты: 1 - 30

Перейти на страницу
 • Aудит товaров нa примeрe ТОО «AвтоДом Пaвлодaр»

  Aудит товaров нa примeрe ТОО «AвтоДом Пaвлодaр»

  Миниcтeрcтво обрaзовaния и нaуки Рecпублики Кaзaхcтaн Инновaционный Eврaзийcкий унивeрcитeт Кaфeдрa «Экономики и мeнeджмeнтa» КУРCОВAЯ РAБОТA По диcциплинe «Aудит» Нa тeму «Aудит товaров нa примeрe ТОО «AвтоДом Пaвлодaр» Выполнил: cтудeнт-кa группы Принял: прeподaвaтeль Жaлтыровa О.И г. Пaвлодaр 2018г CОДEРЖAНИE ВВEДEНИE 4 1 Знaкомcтво c прeдприятиeм 6 1.1 Крaткоcрочноe опиcaниe дeятeльноcти прeдприятия

  Рейтинг:
  Слов: 11,836  •  Страниц: 48
 • Cпрощена система оподаткування, обліку та звітності

  Cпрощена система оподаткування, обліку та звітності

  Cпрощена система оподаткування, обліку та звітності Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на 4 групи платників єдиного податку: Група платника ЄП Вимоги до суб’єкта господарювання Ставка єдиного податку Перевищення доходу, інші пору шення К-сть працівників Обсяг доходу на рік в грн Вимоги до видів діяльності

  Рейтинг:
  Слов: 1,782  •  Страниц: 8
 • «SPEAK-UP» репетиторлық орталығы

  «SPEAK-UP» репетиторлық орталығы

  Мекен жайы __Ақмола облысы Степногорск қаласы, 3 мкр,Мирас кеңсесі_«SPEAK-UP» репетиторлық орталығы Басшысы: Кадирбердиева Арай Бекбердиевна Бизнес жоспар Тақырып: «SPEAK-UP» репетиторлық орталығы Орындаған: Кадирбердиева А Тексерген: Курмангалиева Л Қарағанды 2019 ________________ Репиторлық орталығы туралы жобаның мәні Жалдамалы қызметтің бұл түрі бүгін үлкен сұранысқа ие. Әсіресе, аталған қызметті оқушылар мен жұмысқа орналасқысы

  Рейтинг:
  Слов: 1,158  •  Страниц: 5
 • «Самал» ЖШС әлеуметік-экономикалық сипаттамасы

  «Самал» ЖШС әлеуметік-экономикалық сипаттамасы

  МАЗМҰНЫ КІРІСПЕ ................................................................................................................. 1 НАРЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ МЕНШІКТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ................................................................................. 1.1 Инвестициялық меншік түсінігі, түрлері, экономикалық мәні .............. 1.2 Инвестициялық меншікті бағалау тәртібі .................................................. 2 «САМАЛ» ЖШС ЖАЛ ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ МЕНШІК ЕСЕБІН ЖҮРГІЗУ ТӘЖІРИБЕСІ ................................................................................. 2.1 «Самал» ЖШС әлеуметік-экономикалық сипаттамасы ....................... 2.2 «Самал» ЖШС тәжірибесіндегі инвестициялық меншіктің бағалануы 2.3 «Самал»

  Рейтинг:
  Слов: 7,690  •  Страниц: 31
 • «ТАБЫС консалт» ЖШС

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» КАФЕДРАСЫ Өндірістік тәжірибеден өту жөніндегі УиА13К2 топ студенті Үсенова Мәдина Мәлікқызының ЕСЕБІ Тәжірибе орны: «ТАБЫС консалт» ЖШС Тәжірибеден өту мерзімі: «16» қаңтар 2017 ж. « 25 » наурыз 2017 ж. Кафедрадан

  Рейтинг:
  Слов: 9,047  •  Страниц: 37
 • «Қазатомпром-Даму» АҚ қаржылық есептілікті құрастыру тәртібінің сипаттамасы

  «Қазатомпром-Даму» АҚ қаржылық есептілікті құрастыру тәртібінің сипаттамасы

  Мазмұны Нормативтік сілтемелер......................................................................................... Анықтамалар ......................................................................................................... Белгілеулер мен қысқартулар............................................................................... Кіріспе..................................................................................................................... 1 Қазіргі таңдағы қаржылық есептіліктің экономикалық мәні мен маңызы 1.1 Қаржылық есептілік: қажеттілігі, мазмұны, мәні мен маңызы.............. 1.2 Қаржылық есептіліктің элементтерін тану және бағалау әдістемелері. 1.3 Қаржылық есептілік жөніндегі отандық және халықаралық стандарттар талаптары және олардың сәйкестігі мен ерекшіліктері.. 2 «Қазатомпром-Даму»

  Рейтинг:
  Слов: 4,639  •  Страниц: 19
 • «Қазақстанның мемлекеттік мекемелерін есепке алу» конфигурациясының сипаттамасы

  «Қазақстанның мемлекеттік мекемелерін есепке алу» конфигурациясының сипаттамасы

  1 тарау. «Қазақстанның мемлекеттік мекемелерін есепке алу» конфигурациясының сипаттамасы «1С: Кәсіпорын 8» - бухгалтерлік есепті автоматтандырудың әмбебап жүйесі. Ол түрлі есепке алу жүйелерін, әртүрлі есепке алу әдістерін қолдана алады, әртүрлі қызмет түрлері кәсіпорындарында және ұйымдарында қолданылады. «Қазақстанның мемлекеттік органдары үшін есеп» конфигурациясында мемлекеттік мекемелерді есепке алудың стандартты әдістемесі Қазақстан Республикасының

  Рейтинг:
  Слов: 20,471  •  Страниц: 82
 • Індивідуальне завдання з "Аудит"

  Індивідуальне завдання з "Аудит"

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра обліку та аналізу Індивідуальне завдання №1 з дисципліни «Аудит» Львів – 2019 N з/п Викона-вець Макси-мальна оцінка Фактична оцінка 1.1 Скласти лист-зобов'язання, договір на проведення аудиторської перевірки та анкету нового клієнта 1 1.2 Скласти план аудиту

  Рейтинг:
  Слов: 7,649  •  Страниц: 31
 • Адаптацiя вiтчизняного бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтностi до мiжнародних стандартiв

  Адаптацiя вiтчизняного бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтностi до мiжнародних стандартiв

  АДАПТАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ Бортник Христина Науковий керівник: к.е.н., доцент Хомуляк Т. І. Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» Bortnyk Hrystyna. ADAPTATION OF DOMESTIC ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS TO INTERNATIONAL STANDARDS. The questions of the need to adaptation and reform of national accounting system,

  Рейтинг:
  Слов: 697  •  Страниц: 3
 • Актуальные вопросы учета расчетов по оплате труда

  Актуальные вопросы учета расчетов по оплате труда

  М.И. Политова, М.Ю. Пикушина АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА бухгалтерский учет, оплата труда, заработная плата, средний заработок, система оплаты труда, удержания Учет расчетов с сотрудниками по оплате труда является одним из наиболее трудоемких участков в деятельности сотрудников бухгалтерии. Эти операции, как правило, многочисленны и отличаются разнообразием. 1. Актуальным

  Рейтинг:
  Слов: 974  •  Страниц: 4
 • Актуальные вопросы учета расчетов с персоналом по оплате труда

  Актуальные вопросы учета расчетов с персоналом по оплате труда

  СТАТЬЯ по дисциплине: «Бухгалтерский учет» на тему: «Актуальные вопросы учета расчетов с персоналом по оплате труда» Актуальные вопросы учета расчетов с персоналом по оплате труда. Основная часть населения нашей планеты – рабочие люди. Люди, которые работают на разных производствах, воспитывают детей, обучают детей в школах, техникумах, ВУЗах и так далее.

  Рейтинг:
  Слов: 1,328  •  Страниц: 6
 • Актуарные расчеты в формировании страховых резервов

  Актуарные расчеты в формировании страховых резервов

  ВВЕДЕНИЕ Данная работа посвящена анализу одного из этих факторов, а именно, страховым резервам, оказывающим решающее влияние на финансовую устойчивость страховщика, а также представляющим собой основной источник инвестиционной деятельности страховой компании; и принципам их оценки, соблюдение которых является залогом успешного развития страховой организации, а следовательно, и всего страхового рынка. Необходимость формирования

  Рейтинг:
  Слов: 3,746  •  Страниц: 15
 • Акционерное общество «Анапский хлебокомбинат»

  Акционерное общество «Анапский хлебокомбинат»

  Полное наименование предприятия: Акционерное общество «Анапский хлебокомбинат». Оно расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, улица ул.Астраханская, д.102. Акционерное общество « Анапский Хлебокомбинат» присвоен:  ИНН 2301018284;  КПП 230101001;  ОГРН 1022300516831;  ОКПО 00349228. Основным видом деятельности компании является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов

  Рейтинг:
  Слов: 608  •  Страниц: 3
 • Амортизация основных средств, её расчёт, организация учёта

  Амортизация основных средств, её расчёт, организация учёта

  Введение В процессе эксплуатации основные средства изнашиваются, вследствие чего приходят в негодность. Для их постоянного воспроизводства организациям требуется его возмещать в виде амортизации. Также основные средства подвергаются и моральному износу, то есть потери потребительской стоимости за счет того, что аналогичные основные средства на рынке стоят дешевле и возможно более производительные,

  Рейтинг:
  Слов: 9,711  •  Страниц: 39
 • Аналіз витрат на виробництво продукції

  Аналіз витрат на виробництво продукції

  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ Обліково-економічний факультет Кафедра обліку і аудиту Спеціальність: 6.030509 «Облік і аудит» денна Група: 401-ОА форма навчання КУРСОВА РОБОТА на тему_______Аналіз витрат на виробництво продукції__________________ (повна назва) здобувача вищої освіти______Вірт Наталії Юріївни_______________________ (прізвище, ім’я, по батькові) Робота допущена до захисту Науковий

  Рейтинг:
  Слов: 10,180  •  Страниц: 41
 • Аналіз витрат на виробництво продукції

  Аналіз витрат на виробництво продукції

  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ Обліково-економічний факультет Кафедра обліку і аудиту Спеціальність: 6.030509 «Облік і аудит» денна Група: 401-ОА форма навчання КУРСОВА РОБОТА на тему_______Аналіз витрат на виробництво продукції__________________ (повна назва) здобувача вищої освіти______Вірт Наталії Юріївни_______________________ (прізвище, ім’я, по батькові) Робота допущена до захисту Науковий

  Рейтинг:
  Слов: 10,180  •  Страниц: 41
 • Аналіз майна підприємства

  Аналіз майна підприємства

  Тема 4. Аналіз майна підприємства Аналіз майна підприємства має важливе значення, так як від його величини та структури залежать обсяги діяльності, соціально-економічний розвиток господарюючого суб’єкту, рівень платоспроможності, ліквідності та фінансова сталість. Таблиця 1 Склад і розміщення активів ПАТ Полтавський завод медичного скла» Показник 2014рік 2015рік Відхилення (+,-) в Темп росту,%

  Рейтинг:
  Слов: 436  •  Страниц: 2
 • Аналіз ритмічності і сезонності виробництва продукції на ТОВ Київхліб "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

  Аналіз ритмічності і сезонності виробництва продукції на ТОВ Київхліб "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

  Зміст Вступ 3 Розділ 1.Техніко-економічна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю Київхліб "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" 1. Історична довідка ТОВ Київхліб "Білоцерківський хлібокомбінат" 5 2. Організація управління ТОВ Київхліб "Білоцерківський хлібокомбінат" 9 3. Виробнича стуктура ТОВ Київхліб "Білоцерківський хлібокомбінат" 11 4. Облікова політика на ТОВ Київхліб «Білоцерківський хлібокомбінат»15 5. Аналіз основних техніко-економічних показників

  Рейтинг:
  Слов: 6,284  •  Страниц: 26
 • Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия

  Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия

  содержание 1. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия. 3 2. Расчет и анализ относительных показателей финансовой устойчивости 4 3. Вывод 6 ________________ Таблица 1. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия. № Показатель На нача-ло года, тыс.руб На конец года, тыс.руб Абсолю-тное отк-лонение, тыс.руб 1 Источники собственных средств (ИС) 26570596 28498670

  Рейтинг:
  Слов: 306  •  Страниц: 2
 • Анализ амортизационной политики предприятия ПАО "АБРИКОС мебельная фабрика"

  Анализ амортизационной политики предприятия ПАО "АБРИКОС мебельная фабрика"

  Содержание: Введение……………………………………………………………...…………………….2 Глава 1. Амортизация основных средств по данным бухгалтерской отчетности.…….3 1.1 Нормативные правовые и методологические аспекты учета амортизации основных средств…………………………………………………………………….……3 1.2 Сущность и способы начисления амортизации основных средств………..……….5 1. Источники информации для анализа амортизации основных средств……….…10 2. Методика анализа амортизации……………………………………………………12 Глава 2. Анализ амортизационной политики предприятия ПАО "АБРИКОС мебельная

  Рейтинг:
  Слов: 3,691  •  Страниц: 15
 • Анализ ассортимента и номенклатуры продукции организации и направления их совершенствования

  Анализ ассортимента и номенклатуры продукции организации и направления их совершенствования

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» Заочный факультет Кафедра бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной деятельности Анализ ассортимента и номенклатуры продукции организации и направления их совершенствования (на примере ЧТУП «Панатрэйд») Курсовая работа Исполнитель: студент группы БУКз-42 Е.Г. Кулешевская Научный руководитель: К.э.н., доцент А.Н. Алексеенко

  Рейтинг:
  Слов: 9,947  •  Страниц: 40
 • Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и направления по ее совершенствованию на примере ООО «Энергостройремонт»

  Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и направления по ее совершенствованию на примере ООО «Энергостройремонт»

  Негосударственное образовательное учреждение высшего образования Московский технологический институт Факультет Экономики и менеджмента Кафедра экономики Уровень образования Бакалавриат Направление 38.03.01Экономика Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему: «Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и направления по ее совершенствованию на примере ООО «Энергостройремонт»» Студент Вострикова Юлия Владимировна ___________________ Ф.И.О.

  Рейтинг:
  Слов: 11,603  •  Страниц: 47
 • Анализ бухгалтерской отчетности и и финансовой устойчивости СХПК «Россия»

  Анализ бухгалтерской отчетности и и финансовой устойчивости СХПК «Россия»

  2. Анализ бухгалтерской отчетности и и финансовой устойчивости СХПК «Россия» 2.2.1 Анализ использования трудовых ресурсов СХПК «Россия» Деятельность предприятия напрямую связана с наличием и эффективностью использования трудовых ресурсов. Среднегодовые показатели состава и структуры трудовых ресурсов СХПК «Россия» представлены в таблице 1. Таблица 2.2.1.1 - Состав и структура трудовых ресурсов в

  Рейтинг:
  Слов: 2,019  •  Страниц: 9
 • Анализ в аудите и его влияние на повышение качества аудита

  Анализ в аудите и его влияние на повышение качества аудита

  МИНОБРНАУКИРОССИИ Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»» КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине «Аудит» на тему: «Анализ в аудите и его влияние на повышение качества аудита» Выполнил: Студент гр. Проверил: Тольятти, 2019 Утверждено Утверждено НМС по спец. 080109.65 «БУАиА» Протокол №1 Протокол

  Рейтинг:
  Слов: 8,586  •  Страниц: 35
 • Анализ влияния выбора метода амортизации на финансовый результат деятельности компании ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана»

  Министерство образования и науки Республики Казахстан АО «Университет КАЗГЮУ» Анализ влияния выбора метода амортизации на финансовый результат деятельности компании ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» ДИПЛОМНАЯ РАБОТА специальность 5В050800 - «Учет и аудит» Астана 2016 ________________ Министерство образования и науки Республики Казахстан АО «Университет КАЗГЮУ» Кафедра «Финансы, учет и аудит» ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

  Рейтинг:
  Слов: 29,072  •  Страниц: 117
 • Анализ влияния на валовую продукцию выработки и численности работников.

  Анализ влияния на валовую продукцию выработки и численности работников.

  1. Проанализировать всеми возможными способами влияние на валовую продукцию выработки и численности работников, сделать выводы. Показатель Условное обозначение Уровень показателя Отклонение от плана план факт абсолютное относительное,% Валовая продукция, млн. руб. ВП 420 473 + 53 113% Среднесписочная численность рабочих Ч 20 22 +2 110% Среднегодовая выработка продукции одним рабочим,

  Рейтинг:
  Слов: 790  •  Страниц: 4
 • Анализ внутренней среды предприятия

  Анализ внутренней среды предприятия

  2.3 Анализ внутренней среды предприятия Таблица 2.5 – Характеристика внутренней среды предприятия Критерии Краткое описание Характеристика трудовых ресурсов - Все работники имеют высшее образование, что обеспечивает квалифицированную работу, присутствует деликатность и грамотность в общении. - Бухгалтер ведет точно и своевременно финансовую деятельность предприятия. Его работа не вызывает у директора на

  Рейтинг:
  Слов: 3,528  •  Страниц: 15
 • Анализ движения и эффективности использования основных средств во ФГУП "Тульское протезно-ортопедическое предприятие"

  Анализ движения и эффективности использования основных средств во ФГУП "Тульское протезно-ортопедическое предприятие"

  СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Глава 1. Организационные основы бухгалтерского учета основных средств 6 1.1. Состав, классификация и оценка основных средств 6 1.2. Нормативно-правовое регулирование учета основных средств и документальное оформление хозяйственных операций по их движению 14 1.3. Влияние особенностей производственно-хозяйственной деятельности ФГУП "Тульское протезно-ортопедическое предприятие" на состав основных средств и организацию

  Рейтинг:
  Слов: 18,946  •  Страниц: 76
 • Анализ движения основных средств

  Анализ движения основных средств

  МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АУДИТ И АНАЛИЗ ОС Направление 38.03.01 «Экономика» Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент кафедры учета и финансов Кудрявцева Ирина

  Рейтинг:
  Слов: 16,565  •  Страниц: 67
 • Анализ движения товаров в ООО «Лидер»

  Анализ движения товаров в ООО «Лидер»

  Содержание Введение 3 Глава 1. Теоретические основы организации учета и анализа продажи товаров на предприятиях оптовой и розничной торговли 5 1.1. Экономическая сущность товара и товарных операций 5 1.2. Документальное оформление движения товаров в торговой организации 6 1.3 Типовые корреспондирующие счета по учету движения товаров в торговой организации 14 Глава

  Рейтинг:
  Слов: 7,972  •  Страниц: 32

Перейти на страницу
Поиск
Расширенный поиск