Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Механізм формування витрат у системі управління якістю туристичними послугами

Автор:   •  Июль 28, 2018  •  Курсовая работа  •  10,316 Слов (42 Страниц)  •  114 Просмотры

Страница 1 из 42

                                                                 

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ


ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………………………...7

  1. Класифікація та суть витрат підприємства…………………………………….7
  2. Механізм формування собівартості та витрат на підприємстві…………….14
  3. Нормативно-правові засади управління витратами на якість туристичних послуг…………………………………………………………………………...21

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ  НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «САКУРА ТРЕВЕЛ»…………………………………27

2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства…………………………..27

2.2 Дослідження витрат на підприємстві…………………………………………34

2.3 Аналіз механізму формування витрат в системі управління якістю на підприємстві………………………………………………………………………...41

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..53

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….56


ВСТУП

Актуальність теми. Широкомасштабне здійснення ринкових трансформацій потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання та управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи тощо.

Пошук Україною шляхів вирішення проблем, пов’язаних з трансформацією економіки, підвищує увагу до поняття “витрати підприємства”. Як показує аналіз досвіду зарубіжних країн і сучасних тенденцій економічного прогресу, саме витрати підприємства є одним з ключових понять ринкової економіки. Витрати підприємства в умовах досконалої конкуренції чинять визначальний вплив не тільки на розмір прибутку підприємства і можливості розширення виробництва, але й на вирішення питання про те, чи залишиться підприємство на ринку взагалі, чи вимушено буде залишити його. В зв’язку з цим з’ясування економічної природи і сутності витрат підприємства набуває першочергового значення не тільки для вітчизняної економічної науки, але й для господарської практики.

Будь-яка діяльність, передусім виробнича, потребує певних ресурсів. Обсяг використаних ресурсів підприємства у грошовому вимірі для досягнення певної мети – це витрати підприємства. Вони мають різну цільову спрямованість, але найбільш загальним і принциповим є поділ їх на інвестиційні та поточні (операційні) витрати, пов’язані з безпосереднім виконанням підприємством своєї основної функції – виготовлення продукці (робіт, послуг).

Управління витратами та формування собівартості на підприємстві можна визначити як взаємопов’язаний комплекс робіт, які формують коригуючі впливи на процес здійснення витрат під час господарської діяльності підприємства, спрямовані на досягнення оптимального рівня (в межах допустимих відхилень) витрат в усіх підсистемах підприємства за виконання в них будь-яких робіт. Відповідно до цього цілеспрямоване формування витрат на підприємстві, тобто управління витратами, повинно відбуватися за їх видами, місцями і носіями. Очевидно, що управління витратами передбачає виконання всіх дій, які реалізуються під час управління будь-яким об’єктом, тобто розроблення і реалізацію рішень, а також контроль за їх виконанням. Такі дії повинні реалізовуватися через елементи управлінського циклу: прогнозування, планування, організацію, мотивацію, облік та аналіз.

Однією з найважливіших складових системи управління витратами підприємства, без якої неможлива повноцінна реалізація інших її функцій є контроль витрат. Саме даному питанню повинна бути приділена значна увага.

Проблемами управління витратами та зниження їх окремих статей на підприємствах займалися такі вчені і науковці, як Краюхина Г.А., Волков О.І., Чумаченко М.Г., Чиканова В.А., Безруких П.С., Бондар І.Ю., Пахомов В.І., Романенков І.Д. тощо.

Виражені в грошовій формі затрати на витрачені засоби виробництва, оплату праці і соціальні засоби становлять собівартість продукції. Іншими словами, собівартість – це сума всіх затрат на створення продукції, виражена в грошовій формі. На сучасному етапі розвитку ринкової економіки питання собівартості продукції повинні бути в центрі уваги всіх працівників суб’єктів господарської діяльності, що і визначає актуальність теми дослідження.

...

Скачать:   txt (146.1 Kb)   pdf (815.4 Kb)   docx (333 Kb)  
Продолжить читать еще 41 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club