Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Қарағанды қаласындағы 16-қабаттық тұрғын үй. Блок-А

Автор:   •  Январь 10, 2019  •  Дипломная работа  •  42,699 Слов (171 Страниц)  •  65 Просмотры

Страница 1 из 171

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті

Қазикеш Е.Ә.

«Қарағанды қаласындағы 16-қабаттық тұрғын үй. Блок-А»

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА

5В072900-«Құрылыс» мамандығы

«Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы» мамандандыруы

Астана 2018

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті

«Қорғауға жіберілді»

Каф.меңгерушіс: Е.Е.Сабитов

«__»______________2018ж.

ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА

Тақырыбы:«Қарағанды қаласындағы 16-қабаттық тұрғын үй. Блок-А»

5В072900 «Құрылыс»мамандығы бойынша

Орындаған:ТПГС-41 топ студенті

Е.Ә.Қазикеш

Ғылыми жетекші: Аға оқытушы

И.Ж.Уркинбаева

Астана 2018

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Сәулет-құрылыс факультеті

5В072900 – Құрылыс мамандығы

Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы кафедрасы

«Бекітемін»

кафедра меңгерушісі

_______________Е.Е.Сабитов

«____»________2018 ж.

__________ Қазикеш Еламан Әлімжанұлы студентке

(тегі, аты, әкесінің аты)

Диплом жобасын (жұмысын) орындауға арналған

Т А П С Ы Р М А

1. Жұмыстың (жобаның) тақырыбы: «Қарағанды қаласындағы тұрғын үй кешені. Блок А» университет бойынша 2017 ж. «23»_қарашасында берілген №_1340-n бұйрықпен бекітілген.

2. Студент аяқтаған жобаны (жұмысты) тапсыру мерзімі 29 мамыр 2018 ж.

3. Жобаның (жұмыстың) бастапқы деректері

Табиғи-климатологиялық жағдайы СНиП РК 2.04-01-2001 Құрылыс климатологиясы және физикаға сәйкес орындалады. Топырақ: сусымалы құм, саздақ.

4. Есептеу – түсіндірме хатының мазмұны (қаралатын мәселелердің тізбесі)

Басжоспар, қасбет, сәулеттік-жобалау және конструктивтік шешімдер бойынша қабылданған нәтижесін орындау; электр және сантехника мәселелері шешілуі керек. Технологиялық процесстердің ерекшеліктері. Қоршаған конструкцияларға жылутехникалық есебін жасау. Есептік-конструкция бөлімі бойынша берілген конструкцияның есебін жасау. Есептік-конструктивтік бөлімінде іргетастың есептеулері орындалады. Технологиялық бөлімінде құрастырмалы т\б элементтерін монтаждау және кірпіш қалау жұмыстарына арналған технологиялық картаны жасау. Ұйымдастыру бөлімінде құрылыстық басжоспары мен жұмыстың күнтізбелік жоспары орындалады. Құрылыс экономикасы бөлімінде локальді және обьектілі сметаның есебі жасалады, сонымен қатар еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау мәселелері міндетті түрде.

5. Графикалық материалдың тізбесі (міндетті сызбалары нақты көрсетілген)

Сәулеттік-жобалаудың сызбалары, есептік-конструктивтік бөлімі бойынша конструкциялардың сызбасы, технологиялық карталар мен құрылыстың басжоспары сызбалары жасалады

6. Ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімі

СНиП РК 3.02-01-2001 Жилые здания; СНиП РК 3.02-02-2001 Общественные здания

...

Скачать:   txt (245.1 Kb)   pdf (259 Kb)   docx (124.8 Kb)  
Продолжить читать еще 170 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club