Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Майда түйіршікті бетон. Фибробетон және стеклоцемент

Автор:   •  Январь 15, 2018  •  Лекция  •  1,668 Слов (7 Страниц)  •  801 Просмотры

Страница 1 из 7

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

  ӨЗІНДІК  

  ЖҰМЫС    

Орындаған: ПСМ16-21 оқу тобының студенті Темирбаева Б.С.

Тақырыбы: Майда түйіршікті бетон. Фибробетон және стеклоцемент.              Полимерцементті бетондар. Полимербетондар.

                                                          Қызылорда, 2017г.

Майда түйіршікті бетон. Фибробетон және стеклоцемент.                  Полимерцементті бетондар. Полимербетондар.

  1. Ұсақ түйіршікті бетон
  2. Фибробетон және стеклоцемент.
  3. Полимерцементті бетондар.
  4. Полимербетондар.

1.Ұсақ түйіршікті бетон.

Соңғы жылдары құрылыста ұсақ түйіршікті құмды бетондар белсенді енгізілуде. Ертеде оларды пайдалану біршама құрылым жəне қасиеттерінің ерекшеліктері есебінен дамымаған. Толтырғыш ретінде тек қана құмды қолдану салыстырмалы беттік ауданды жəне оның кеуектілігін едəуір көбейтті. Бір жылжымалықты біріккен құрылымды бетон араласпасын алу үшін ірі толтырғышты бетонмен салыстырғанда 15-25 % су жəне цемент шығынын арттыру қажет етіледі. Өз кезегінде ол кейінгі уақытта бетонның шөгуін арттыруға алып келеді. Бетондағы цемент мөлшеріне деген бар қатаң талаптар құрылыста ұсақ түйіршікті бетонның қолдануын ұстап тұрды. Əйтседе, кейбір аумақтарда (полярдан жоғары, Бухара қаласы, ташкент қаласы жəне басқаларында) құрылыстың спецификалық (өзгеше) шарттарын ескере отырып ұсақ түйіршікті бетондар əр түрлі құрылыс жəне ғимараттар тұрғызу үшін жетісті қолданылды.

Ұсақ түйіршікті цементті бетондар жұқа қабатты соның ішінде ара

цементті конструкцианы дайындағанда қолданады. Оны қарапайым темір бетон конструкциаларында қолданған жөн себебі, кейбір аумақтарда сапалы ірі толтырғыштың болмауы жəне де оны тасмалдау мен бағасының қымбаттылығы əсер етеді. Ұсақ түйіршікті бетондар қарапайымдыдан цемент тасының көп мөлшерде болуы мен ерекшеленеді сондықтан, оның шөгінуі жəне жылжуы едəуір жоғары.

Материалдың ұсақ түйіршіктігі біршама жетістіктерге ие, олардың ішінде

атап кететін болсақ келесілер бар:

- басқа құрылысты ірі толтырғыштардың ірі қосындыларсыз ұсақ

дисперсті жоғары сапалы құрылымды түзу мүмкіндігі;

- материалды химиялық жəне минералды қосымшалармен түрлендіру

(модификациялау) тиімділігін арттыру;

- жоғары тиксотропиялық жəне бетон араласпасының тасымалдану

қабілеттілігі;

- жоғары технологиялылық – құю, экструзия, престеу, штамптау, шашу

жəне басқа əдістермен конструкция жəне бұйымдарды қалыптау мүмкіндігі;

- жеңіл тасымалдануы, соның ішінде құбыр арқылы;

- əр түрлі кешенді қасиеттермен материалдарды алу мүмкіндігі;

- жаңа сəулеттік-конструктивті шешімдер алу мүмкіндігі: жұқа қабатты

жəне қабатты конструкция, ауысымды тығыздықты бұйымдар, гибридті

конструкциялар жəне т.б.;

- жергілікті материалдарды кеңінен қолдану мүмкіншілігі, жəне,

əдеттегідей, классикалық ірі түйіршікті бетонмен салыстырғандағы төменірек өз құны.

Композициялық ұсақ түйіршікті бетондар – бұл жоғары сапалы көп

компонентті бетондар, оларда композициялық байланыстырғыш заттар,

құрылымды, қаситтерді жəне материалдар технологиясын кешенді химиялық

түрлендіргіштер (модификаторлар), соның ішінде супер жұқа, ұлғаятын жəне

басқа арнайы қосымшалар. Құрамның көп компоненттігі технологияның

барлық этаптарында материалдың құрылым түзуін тиімді басқаруға мүмкіндік

береді жəне ол алынған бұйымдар мен конструкциялардың жоғары сапасын

қамтамасыз етеді.

2. Фибробетон және стеклоцемент.

Фибробетон- бұл дисперсті талшықтармен арматураланған бетон. Фибробетон жоғары жарыққа төзімділік, созылуға беріктік, соқпалы тұтқырлық, үйкеліске кедергіге ие. Бұл бетоннан бұйымдарды арнайы тор жəне каркастармен арматураламай жасауға болады, ол бұйымды дайындау технологиясын жəне оған жұмсалған еңбекті қысқартады. Бетонды арматуралау үшін əр түрлі металды жəне металл емес талшықтар қолданады. Талшық (фибра) ретінде əдетте диаметрі 0,1-0,5 мм жұқа сымды ұзындығы 10-50 мм кесінділерге немесе штампталған арнайы талшықтарды қолданады. Ең жақсы нəтижені диаметрі 0,3 мм жəне ұзындығы 25 мм талшықтар қамтамасыз етеді. Талшықтардың диаметрін 0,6 мм көбейткенде бетонның беріктігіне дисперсті арматуралау тиімділігі күрт төмендейді. Металл емес талшықтардан шыны, базальтты, асбесті жəне басқа

...

Скачать:   txt (25 Kb)   pdf (166 Kb)   docx (18.6 Kb)  
Продолжить читать еще 6 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club