Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Заходи авіаційної безпеки

Автор:   •  Февраль 23, 2019  •  Реферат  •  4,759 Слов (20 Страниц)  •  118 Просмотры

Страница 1 из 20

МІНІСТЕРСТВО …

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ….

РЕФЕРАТ

з дисципліни  

«Міжнародне право»

на тему: " Заходи авіаційної безпеки"

  Студента (ки) денного відділення

                                                          

                                                                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

група                                        

спеціальність                         

                                                                                  Викладач

                                                

….. 2019

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

1. Нормативно-правове регулювання авіаційної безпеки в Україні ………..…5

2. Безпека цивільної авіації та відповідальність у міжнародному повітряному праві…………………………………………...………………………………….9

3. Порівняння правового регулювання авіаційної безпеки України з іншими державами………………………………………………………………………15

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...20

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ ……………….……22

ВСТУП

Загострення політичних і соціально-економічних проблем, поява великих зон конфліктних ситуацій, тероризм, захоплення заручників, криміналізація суспільства – усе це не обійшло стороною, і Україну.

Безпосереднім об'єктом негативної дії виявився також і повітряний транспорт, який акумулює гігантські грошові та матеріальні ресурси, і грає особливу роль у підтримкі нормальної життєдіяльності кожної держави.

Будь-який інцидент на повітряному транспорті викликає величезний резонанс у суспільстві. Спроби захоплення повітряних судів, погрози та вибухи в аеропортах, інші акти незаконного втручання серйозно ускладнюють обстановку на повітряному транспорті, підривають віру людей у безпеку користування його послугами, тягнуть у собі важкі моральні, економічні та навіть політичні наслідки, завдають шкоди національним інтересам країни.

Попри тенденцію зростання кількості АНВ у діяльність цивільної авіації, Управління системою авіаційної безпеки, як орган управління галуззю, активно удосконалює вітчизняну систему авіаційної безпеки (АБ).

Удосконалення системи АБ на повітряному транспорті України відбувається за багатьох напрямів. Основною ланкою в ефективному функціонуванні системи АБ стає чітко налагоджена система підготовки, перепідготовки і сертифікації співробітників служб АБ, екіпажів, всього авіаперсоналу, яка має відношення до забезпечення АБ.

Активно розробляють нові і вдосконалюються наявні програми підготовки й перепідготовки всіх категорій авіаперсоналу по заходам забезпечення АБ.

Актуальність роботи. Про актуальність цієї теми для нашої країни свідчить розроблений фахівцями Міністерства транспорту та зв'язку проект Транспортної стратегії України на період до 2020 року, в якій задекларовано необхідність удосконалення нормативного регулювання авіації.

Історіографія теми. Дослідженням перспектив удосконалення правового регулювання повітряного транспорту постійно займаються провідні організації в галузі цивільної авіації International Civil Aviation Organization (ІСАО) та International Air Transportation Association (ІАТА), зарубіжні та вітчизняні науковці. Зокрема, авіаційний транспорт як об'єкт правового регулювання розглядався в роботах В.Й. Развадовського, В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського, Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, О.І. Сафончика, М.Л. Шелухіна, І.О. Козлюка, О.Г. Хороманської та інших вчених. Водночас слід підкреслити, що в існуючих працях саме регулювання правовідносин щодо забезпечення діяльності національної авіаційної галузі в сучасних економічних умовах розглядалося фрагментарно, стосуючись лише окремих аспектів і не торкаючись проблеми в цілому.

...

Скачать:   txt (63.2 Kb)   pdf (330.8 Kb)   docx (867.6 Kb)  
Продолжить читать еще 19 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club