Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Табиғаты қорғау

Автор:   •  Ноябрь 21, 2018  •  Лекция  •  434 Слов (2 Страниц)  •  347 Просмотры

Страница 1 из 2

Табиғатты пайдалану және табиғатты қорғау пәні мен міндеттері. Қоршаған табиғи ортаның жай-күйінің нашарлауы адам қоғамы мен табиғаттың өзара іс-қимылы процесінде табиғатты пайдалану мен табиғатты қорғауды ұтымды ету қажеттілігін тудырады. Табиғатты (қоршаған табиғи ортаны) қорғау-табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға, молықтыру мен қорғауға және қазіргі адамдардың, сондай-ақ болашақ ұрпақтарының материалдық және мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыру мүддесінде табиғи ортаның жай-күйін жақсартуға бағытталған халықаралық, Мемлекеттік және қоғамдық іс-шаралар жүйесі. Табиғат қорғау қызметінде атмосфераны, суды, жер қойнауын, топырақты, өсімдіктерді, жануарлар дүниесін қорғау болып бөлінеді. Табиғатты ұтымды пайдалану және табиғатты қорғау өзара тығыз байланысты. Бұл осы ұғымдардың анықтамаларынан көрінеді. Сондықтан бір жағдайда табиғатты қорғауды табиғат пайдаланудың құрамдас бөлігі ретінде қарастырады, ал басқаларында бұл ұғымдар ажыратылмайды. Бұл нақты жағдайда табиғат пайдалануды білдіреді. Табиғат пайдалану деп, бір жағынан, адамның практикалық қызметін, екінші жағынан – ғылымды түсінеді. Негізін қалаушы ғылым табиғатты пайдалану болып табылады. Ю. Н. Куражковский (1958). Табиғатты пайдалану ұтымды және ұтымсыз. Адамның шаруашылық қызметінің салдарына байланысты табиғатты пайдалану ұтымды және ұтымсыз болып бөлінеді. Табиғатты ұтымды пайдалану-табиғи ресурстар мен жағдайларды үнемді пайдалануды, оларды қорғауды және молықтыруды тек осы ғана емес, сонымен қатар қоғамның болашақ мүдделерін ескере отырып қамтамасыз ететін адамның шаруашылық қызметі. Табиғат тиімсіз пайдалану табиғи ресурстардың сарқылуына (тіпті жоғалуына), қоршаған ортаның ластануына, табиғи жүйелердің экологиялық тепе-теңдігінің бұзылуына, яғни экологиялық дағдарысқа немесе апатқа әкеп соғады. Табиғат пайдаланудың тиімсіз себептері әртүрлі. Бұдан басқа, әртүрлі елдерде табиғатты пайдалану және

...

Скачать:   txt (6.9 Kb)   pdf (38.8 Kb)   docx (11.3 Kb)  
Продолжить читать еще 1 страницу »
Доступно только на Essays.club