Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы

Автор:   •  Сентябрь 14, 2021  •  Анализ учебного пособия  •  1,620 Слов (7 Страниц)  •  9 Просмотры

Страница 1 из 7

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ

ЕРКІНБАЕВА Л.Қ.

ҚАЛЫМБЕК Б

ӨЗЕНБАЕВА А.Т.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АГРАРЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

АЛМАТЫ, 2015

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті редакциялық баспа кеңесінің шешімімен мақұлданды.

        Сын пікір беруші:  заң ғылымдарының докторы  Күлтелеев  С.Т.

                       заң ғылымдарының докторы  Қосанов Ж.

Аграрлық құқық: Оқу құралы / Еркінбаева Л.Қ., Қалымбек Б., Өзенбаева А.Т. – А., Қазақ университеті, 2015. –  245  б.

Оқу құралы «Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы» атты оқу пәнінің негізгі институттарына арналған сонымен қатар аграрлық құқықтың түсінігі, әдістері, қағидалары, аграрлық қатынастарды мемлекеттік құқықтық реттеу және аграрлық өндіріс саласындағы жеке кәсіпкерлік түрлерін оқып үйренуге арналған.

Оқу құралы заң мамандығының студенттеріне, магистранттарына  арналған.

ISBN                                                                         Алматы, 2015

                                                                                Қазақ университеті, 2015

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ..........................................................................................................

ЖАЛПЫ БӨЛІМ                                                                                       

Тарау I. Аграрлық құқық құқық саласы ретінде  

§ 1. Аграрлық құқықтың түсінігі мен пәні

§ 2. Аграрлық құқықтағы құқықтық реттеу әдістері          

§ 3. Аграрлық құқықтың қағидалары     

§ 4. Аграрлық құқық қатынастарының түсінігі, түрлері және объектілері мен субъектілері

§ 5.  Аграрлық құқық оқу пәні ретінде

Тарау II. Аграрлық құқықтың қайнар көздері

§ 1. Аграрлық құқықтың қайнар көздерінің түсінігі мен ерекшеліктері

§ 2.    Аграрлық құқықтың қайнар көздерінің жіктемесі  

§ 3. Қазақстан Республикасының Конституциясы — аграрлық құқықтың негізгі қайнар көзі ретінде  

§ 4. Қазақстан Республикасының заңдары аграрлық құқықтың қайнар көзі ретінде             

§ 5.  Локальді нормативтік актілер – аграрлық құқықтың қайнар көздері ретінде     

Тарау III.  Аграрлық құқықтық қатынастарды  мемлекеттік құқықтық реттеу тетігі

§ 1. Аграрлық құқықтық қатынастарды  мемлекеттік құқықтық реттеудің түсінігі мен мазмұны  

§ 2. Аграрлық құқықтық қатынастарды  мемлекеттік құқықтық реттеудің қағидалары мен бағыттары

§ 3. Аграрлық құқықтық қатынастарды  мемлекеттік құқықтық реттеудің әдістері мен нысандары  

§ 4. Ауылшаруашлығын мемлекеттік реттеу органдарының жүйесі және олардың құзіреттері

Тарау ІV. Аграрлық қатынастарды реттеуде экономикалық тетігін құқықтық қамтамасыз ету.

§ 1. Аграрлық қатынастарды реттеуде экономикалық әдістердің түсінігі және құқықтық табиғаты.

§ 2.  Ауылшаруашылық өндірісі саласында қаржыландыру түсінігі және нысандары.

§ 3. Ауылшаруашылық өндірісі саласында салық саясатының құқықтық негіздері.

§ 4. Ауыл шаруашылығы өндірісін субсидиялау мен дотациялауды құқықтық реттеу

§ 5. Ауылшаруашылық өндірісін инвестициялау мен несиелеудің ерекшеліктері.

§ 6.   Аулышаруашылық өндірісін сақтандыруды құқықтық реттеу: түсінігі, түрлері, объектілері мен субъектілері. Аулышаруашылық өндірісін сақтандыруды жүзеге асыру тетігі.

Тарау V. Ауылшаруашылық ұйымдардың  үйымдастырушылық - құқықтық нысандары мен олардың құқықтық мәртебесі.

  § 1. Ауыл шаруашылық ұйымдардың құқықтық жағдайындағы ерекшеліктері және олардың түрлері

§ 2. Ауыл шаруашылық мемлекеттік кәсіпорындарының құқықтық жағдайы

§ 3.  Ауылшаруашылық акционерлік қоғамның құқықтық жағдайы.

§ 4. Ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі мен селолық тұтыну құқықтық жағдайының ерекшеліктері.

...

Скачать:   txt (20.5 Kb)   pdf (102.6 Kb)   docx (15.7 Kb)  
Продолжить читать еще 6 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club