Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Амангелді ЖШС сиырлардың желін безінің агалактиясы мен гипогалактиясының пайда болуы және оның алдын алу емдеу шаралары

Автор:   •  Апрель 19, 2019  •  Статья  •  2,219 Слов (9 Страниц)  •  361 Просмотры

Страница 1 из 9

ӘОЖ 632:082.14

UDC: 632:082.14

Амангелді ЖШС сиырлардың желін безінің агалактиясы мен гипогалактиясының

пайда болуы және оның алдын алу емдеу шаралары.

In LLP "Amangeldy" preventive measures for the emergence of agalactia and hypogalactia

in cows.

Нұралы А.

Алиханов О.  

А. Nuraly

School Alikhanov Candidate of SC, senior lecturer

М. Әуезов атындағы Оңтүстік қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан.

M. South-Kazakhstan state University.Auezova, Shymkent, Kazakhstan.

oalikhanov@mail.ru

Резюме.

Summary.

Қазақстан Республикасы Президенті өзінің халыққа жолдауында алдағы жылдарға Қазақстанның даму стратегиясын айқындап берді. Еліміздің дамуының жаңа кезеңінде ел агроөнеркәсіп кешенінің алдына бірқатар жаңа және маңызды міндеттер қойып отыр. Солардың ішінде ең маңызыдысы еліміздің  ішінде мал шаруашылығын баса атап өтті. Ветеринария  жүйесі қазіргі нарықтық жағдайға байланысты, халықаралық стандартқа көшіру қажет екендігін айтты.

Елбасы Үкіметке ауылшаруашылығына барлық деңгейлерде жүйелі қолдау  көрсетуде одан әрі шаралар қабылдауды тапсырды.

Сүт безі ауруларының сүтінің барлық сауылған сүтке зиянды әсерін болдырмау үшін Қазақстан Республикасының  ветеринарлық заңнамасымен "маститпен зақымданған төрт бөліктен алынған сүтті қолмен беру, жеке ыдысқа жинау және жою"қарастырылған.

Жаңа қолданылып жатқан емдік дәрі-дәрмектер және диагностикалық препараттар, аппаратпен сауу технологиясын қанша жақсартсақта желінсау ауруынан құтылудың және  жақсы тиімді нәтиже көрсеткішін  ала-алмай отырмыз.

Сол себепті де желінсау ауруының жаңа тиімді емдеу әдісітерін және жалпылама үрдісті алдын-алу шараларын жүргізудің жолдарын іздеуміз  қажет.

Жұмыстың  мақсаты:Желін ауруының агалактиясы мен гипогалактиясы  «Амангелді» ЖШС, Қазығұрт қаласы, Абай ауданы шаруа қожалықтарындағы деңгейі,   қаншалықты сиырлардың  арасында жиі кездесетіндігі және пайда болу себептерін зерттеп олардың алдын алу

Жұмыстың міндеті: Желін ауруының агалактиясы мен гипогалактиясы  шаруа қожалықтарындағы деңгейі,   қаншалықты сиырлардың  арасында жиі кездесетіндігі және пайда болу себептерін  зерттеп олардың алдын алу

-Жаңа емдік және диагностикалық препараттарды қолданып,агалактия мен гипогалактия  ауруын дер кезінде анықтап,  жаңа емдеу кестесін пайдаланып,  экономикалық тиімділігін анықтау.

-Агалактия мен гипогалактия  ауруына қолданылатын емдеу схемаларының терапевтикалық әсерін, дәрежелерін анықтау

Жұмыстың  ғылыми жаңалығы- «Амангелді» ЖШС-гі сиырлардың жасырын және түрлі желін ауруының агалақтиясы мен гипогалактиясы себептерін анықтап, заманауй ерітіндісі 165 мл  мөлшерде, 1, 3-ші  және 5-ші  күні енгізілді, бәріне бір реттен салынды.

Жұмыстың  ғылыми жаңалығы- «Амангелді» ЖШС-гі сиырлардың жасырын және түрлі желін ауруының агалақтиясы мен гипогалактиясы себептерін анықтап, заманауй ерітіндісі 165 мл  мөлшерде, 1, 3-ші  және 5-ші  күні енгізілді, бәріне бір реттен салынды.

Жұмыстың міндеті: Желін ауруының агалактиясы мен гипогалактиясы  шаруа қожалықтарындағы деңгейі,   қаншалықты сиырлардың  арасында жиі кездесетіндігі және пайда болу себептерін  зерттеп олардың алдын алу

-Жаңа емдік және диагностикалық препараттарды қолданып,агалактия мен гипогалактия  ауруын дер кезінде анықтап,  жаңа емдеу кестесін пайдаланып,  экономикалық тиімділігін анықтау.

-Агалактия мен гипогалактия  ауруына қолданылатын емдеу схемаларының терапевтикалық әсерін, дәрежелерін анықтау.

Кілтті сөздер: Агалактия,  гипогалактия , заманауй,  терапевтика, мастит,  желін.

Key words: Agalactia, hypogalactia, modernity, therapeutics, mastitis, weathering

In his Address to the people of Kazakhstan, the President of the Republic of Kazakhstan defined Kazakhstan's development strategy for the coming years. At the new stage of development of the country, the country sets a number of new and important tasks for the agro-industrial complex. Of these, the most important is the development of livestock in the country. The veterinary system noted that due to the current market situation it is necessary to translate into international standards.

...

Скачать:   txt (29.2 Kb)   pdf (147.7 Kb)   docx (20.6 Kb)  
Продолжить читать еще 8 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club