Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Cүт өнімдерінің сапасын биотехнологиялық әдіспен анықтау

Автор:   •  Январь 21, 2018  •  Курсовая работа  •  15,904 Слов (64 Страниц)  •  558 Просмотры

Страница 1 из 64

МАЗМҰНЫ

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

6

АНЫҚТАМАЛАР

7

БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

8

КІРІСПЕ

9

1 НЕГІЗГІ БӨЛІМ

11

1.1 Әдебиттерге шолу

11

1.1.1 Сүт қышқыл бактериялардың жалпы сипаттамасы. Табиғатта таралуы

14

1.1.2 Сүт қышқыл бактериялардың практикалық маңызды қасиеттері және қолданылуы

18

1.2. Өзіндік зерттеулер

22

1.2.1 Зерттеу жадығаттары

22

1.2.2 Зерттеу әдістері

23

1.2.2.1 Метилен  көгімен редуктазаны анықтау әдісі

24

1.2.2.2 Бактериялардың жалпы санын анықтау

26

1.2.2.3 Ішек таяқшалары тобының бактерияларын (ІТЖБТ) анықтау

1.2.2.4 Көшіру әдісі

1.2.2.5 Ацидофильдік бактериялар жасушасының мөлшерін анықтау

1.2.2.6 Майдың массалық үлесін анықтау әдісі

1.2.2.7 Қышқылдықты анықтау әдісі

1.2.2.8 Бифидобактерияларды анықтау әдісі

27

27

28

28

28

29

1.3 Зерттеу нәтижелері

29

2 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

41

3 ҚОШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

52

4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

60

ҚОРЫТЫНДЫ  МЕН ҰСЫНЫСТАР

63

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

64

ҚОСЫМШАЛАР

66

                                         

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы дипломдық жұмыста келесідей нормативтік сілтемелер қолданылды:

ТШ 10-02-02-789-202-95. «Биос» емдік-диабеттік сүтқышқылды өнімі

ТШ 10-02-02-789-65-91. "Дольче" емдік-диабеттік сүтқышқылды сусыны

СанҚжН 2.3.2.560-96. «Азық-түлік шикізаттары мен тағам өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын гигиеналық талаптар»

ССТ 49-113-77."Бактериалдық құрғақ немесе сұйық орта ұйытқылары"

ТШ 49-560-79, ТШ 49-559-79, ТШ 49-350-76." Сүтқышқылды бактериялар мен ашытқылардың құрғақ Штаммдарының бактериалдық концентраты"

ССТ 49-56-73.Айран саңырауқұлақтары

ТШ 49-389-77.Құрғақ айран саңырауқұлақтары

СанҚжН № 4.01.071.03. «Тағам өнімдерінің қауіпсіздігіне және тағамдық құндылығына қойылатын гигиеналық талаптар». – «Заң», № 29-30,Астана, 2003ж.

МЕМСТ 10444.3 - 75. Микробиологиялық талдау әдістері – Мезофильдік аэробтық және факультативтік-анаэробтық микроағзаларды анықтау

МЕМСТ 10444.12 - 75.Ашытқыларды анықтаудың микробиологиялық талдау әдістері

МЕМСТ 10444.13-75. Микробиологиялық талдау әдістері – Тіршілік етуге қабілетті зең саңырауқұлақтарын анықтау.

МЕМСТ 1236488.Дайын өнімнің шикізатына бақылау жүргізу (бактериялардың жалпы санын анықтау, ішек таяқшалары тобының бактерияларын анықтау, микроскопиялық препараттарды қарап шығу).

МЕМСТ 9285-84. Дайын өнімнің шикізатына бақылау жүргізу. Баяулатушы заттектердің болуы

МЕМСТ 28283-89 Шикі сүтті бағалау параметрлері. Органолептика

МЕМСТ 24065-80 Шикі сүтті бағалау параметрлері. Соданың болуы

МЕМСТ 23453-90 Шикі сүтті бағалау параметрлері. Соматикалық жасушалар

МЕМСТ 8218-89 Шикі сүтті бағалау параметрлері. Тазалық

МЕМСТ 9225-84 Шикі сүтті бағалау параметрлері. Бактериалдық тұқымданушылық

МЕМСТ 26754-85 Шикі сүтті бағалау параметрлері. Температура

МЕМСТ 58-67-90(СТЦ383881) Шикі сүтті бағалау параметрлері. Май

МЕМСТ 369422 Шикі сүтті бағалау параметрлері. Қышқылдық

МЕМСТ 3625-84 Шикі сүтті бағалау параметрлері. Тығыздық

...

Скачать:   txt (243.7 Kb)   pdf (768.7 Kb)   docx (262.8 Kb)  
Продолжить читать еще 63 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club