Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Причини виникнення нечесної поведінки у дітей

Автор:   •  Январь 31, 2018  •  Курсовая работа  •  8,857 Слов (36 Страниц)  •  602 Просмотры

Страница 1 из 36

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та колекційної) ім.проф.Поніманської Т.І.

КУРСОВА РОБОТА

з дитячої психології

на тему: «ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ НЕЧЕСНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ»

                                        студентки 2 курсу

                                                         групи ДЛ-21

                            напрямку підготовки 6.010101

                              спеціальності «Дошкільна освіт

                                                         Корнійчук І.С.

                                                         Керівник:доц.Косарєва О.І

                                                         Національна шкала                           [pic 1]

                                                                         

                                                         Кількість балів                 оцінка ESTS  [pic 2][pic 3]

                                                        Члени комісії:

                                                                                   (підпис)         (прізвище та ініціали)[pic 4][pic 5]

                                                 

                                                                                                                                   [pic 6][pic 7]

                                                                                                                (підпис)         (прізвище та ініціали)

                                               [pic 8][pic 9]

                                                                                                                 (підпис)        (прізвище та ініціали)

Рівне-2017 рік

ЗМІСТ

 ВСТУП

 РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЧЕСНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ТА ПРИЧИНИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ

  1.1.Місце проблеми нечесної поведінки у психолого-педагогічній науці

  1.2.Феномен формування нечесної поведінки у дошкільному дитинстві

  1.3.Особливості і чинники нечесної поведінки

  1.4.Причини виникнення дитячої брехні

 РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ НЕЧЕСНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ

  2.1.Діагностика виникнення нечесної поведінки

  2.2.Аналіз отриманих результатів

 ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Об'єкт дослідження : діти старшого дошкільного віку.

 Предмет : виникнення нечесної поведінки у дітей.

 Мета курсової роботи : дослідити причини виникнення нечесної поведінки.

 Для досягнення даної мети були використанні наступні завдання:

  1.Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження;

  2.З'ясувати феномен виникнення нечесної поведінки у період дошкільного дитинства;

  3.Визначити особливості і чинники нечесної поведінки у період дошкільного дитинства;

4.Експерементально дослідити причини виникнення нечесної поведінки у дітей;

5.Розробити рекомендації батькам щодо корекції дитячої нечесної поведінки.

ВСТУП

 

 Одним з відхилень у поведінці дитини  є  брехня. Вивченням проблеми брехні в основному займалися американські психологи: Екман П., Хартшорн Х., Мей М., Стаутхамер - Лебер М. ,вітчизняних - Гармаев А. Проте, можна констатувати недостатню розробленість методичних підходів до вивчення ставлення дітей до брехні, відсутність її загальновизнаною типології, даних про вплив ходу і умов соціалізації, індивідуально-особистісних і соціально-психологічних особливостей дитини на оцінку брехливості в поведінці.

...

Скачать:   txt (100.1 Kb)   pdf (209.9 Kb)   docx (57.7 Kb)  
Продолжить читать еще 35 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club