Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Методичні рекомендації щодо застосування дидактичного принципу єдності колективного й індивідуального при підготовці та проведенні ком

Автор:   •  Апрель 22, 2018  •  Контрольная работа  •  2,905 Слов (12 Страниц)  •  116 Просмотры

Страница 1 из 12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Кафедра менеджменту та маркетингу

Домашня контрольна робота з навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи»

на тему: «Методичні рекомендації щодо застосування дидактичного принципу єдності колективного й індивідуального при підготовці та проведенні комп`ютерного практикуму з кредитного модуля  Інформацій системи і технології у фінансах»

Слинько В.С., гр. УВ-71мп

Роботу перевірила

доц. Блохіна І.О.

Київ-2017

Зміст

ВСТУП………………………………………………………………………………………….....

3

  1. Характеристика кредитного модуля «Інформацій системи і технології у фінансах»..

4

  1. Сутність дидактичного принципу єдності колективного й індивідуального…………

5

  1. Рекомендації щодо застосування принципу єдності колективного й індивідуального стосовно «Інформацій системи і технології у фінансах»………………………………

6

  1. Рекомендації щодо проведення одного навчального заняття згідно з робочою програмою «Інформацій системи і технології у фінансах»……………………………

9

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………

10

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………

12

Вступ

  У сучасній дидактиці і методиці навчання в якості основної дискретної одиниці виділяється заняття - організаційна форма, при якій викладач протягом точно встановленого часу керує в спеціально відведеному місці колективною навчальною діяльністю постійної групи учнів з урахуванням особливостей кожного з них, використовуючи види, засоби і методи роботи, що створюють сприятливі умови, для того щоб всі учні опановували основами досліджуваного безпосередньо в процесі навчання, а також для виховання і розвитку студентів.

Рушійні сили, спрямованість яких формується і розвивається в процесі виховання студентів, визначають характер здійснення педагогічних цілей з ідеального представлення у форму предметної діяльності. Рішення педагогічних і методичних задач найбільш ефективне в тому випадку, коли збігається свідома постановка мети всім колективом і окремими його членами.

Один із способів цього досягти є застосування дидактичного принципу раціонального поєднання колективних та індивідуальних форм і способів навчальної роботи. Це означає, що викладач може і повинен використовувати найрізноманітніші форми організації навчання: заняття, екскурсії, практикуми, а також різні способи взаємодії студентів у навчальному процесі: індивідуальну роботу, роботу у постійних і змінних парах, в малих і великих групах. Крім того, навчання можна здійснювати в різноманітних видах діяльності поза аудиторією : в походах, поїздках, клубах і різних об'єднаннях за інтересами та інших.

У даній роботі я сформулювала методичні рекомендації щодо застосування вище згаданих методів при підготовці та проведенні комп`ютерного практикуму з кредитного модуля «Інформацій системи і технології у фінансах».

Зв’язок фінансів з інформаційними технологіями здійснюється, в основному, через математичне моделювання явищ та процесів та статистичний аналіз експериментальних даних. Використання таких засобів дозволяє полегшити етап розв’язування задачі всередині моделі за рахунок виконання громіздких обчислень. На основі графічних можливостей комп’ютер наглядно подає функціональні або статистичні залежності між розглядуваними величинами, що допомагає усвідомити зв’язки між відповідними величинами.

...

Скачать:   txt (43.1 Kb)   pdf (263.4 Kb)   docx (23.2 Kb)  
Продолжить читать еще 11 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club