Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Формування рухових навичок в процесі фізичного виховання засобами оздоровчого фітнесу

Автор:   •  Январь 22, 2023  •  Дипломная работа  •  13,288 Слов (54 Страниц)  •  10 Просмотры

Страница 1 из 54

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ І ЗДОРОВЯ

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА (ДИПЛОМНА) РОБОТА

на тему:

Формування рухових навичок в процесі фізичного виховання засобами оздоровчого фітнесу

Здобувача вищої освіти другого магістерського рівня,

ФКМз – 21-1 групи,

Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

Освітня програма «Фізична культура і спорт»____________ Козлова Катерина Павлівна

Науковий керівник                           ______________    Головащенко Р. В. к. н. з фізичного                              

виховання і спорту, доцент

Керівник освітньої програми          ______________   Довгань Н. Ю. д. п. н., професор

Допущено до захисту за рішенням кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я

Протокол від «___» ____________ 2023 № ___

 

Завідуючий кафедри _____ Лаврентьєв О. М., к. н. з фізичного виховання і спорту, доцент 

Ірпінь 2023

Реєстрація №_                             

(дата)        (підпис відповідальної особи)

Результати перевірки_____________________        __________          ______________            

                                               (до захисту, на доопрацювання)      (дата)                              (підпис)

Результат захисту _______________          ___________      _____________

             (оцінка)                   (дата)          (підпис)

Голова комісії:        _________________        _____________________________

                        (підпис)           (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

[pic 1][pic 2]

(підпис)        (ініціали, прізвище)

                                                       [pic 3][pic 4]

(підпис)        (ініціали, прізвище)

                                        [pic 5][pic 6]

                                                        (підпис)                         (ініціали, прізвище)

Об’єкти контролю

Діапазон оцінки в балах

Фактична

кількість балів

Примітки

Дата, П.І.П.:

керівника, голови комісії членів комісії, секретаря, (підписи)

ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ  РОБОТИ КЕРІВНИКОМ ТА РЕЦЕНЗЕНТОМ

1.Зміст кваліфікаційної роботи

(якість теоретичного матеріалу, його зв’язок з практичним, вміння представляти матеріал в логічній послідовності, наявність висновків та пропозицій)

від 0 до 30

2.Дотримання        вимог        щодо оформлення

від 0 до 10

З.Вчасне виконання роботи на всіх етапах у встановлені кафедрою терміни

від 0 до 5

4. Рецензент

від 0 до 5

РАЗОМ БАЛІВ*

від 0 до 50

ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ КОМІСІЄЮ ПО ЗАХИСТУ

І.Доповідь

від 0 до 10

2. Роздатковий матеріал

від 0 до 5

3. Знання теоретичного та практичного матеріалу, вміння відповідати на запитання

від 0 до 25

5. Апробація (участь у конференціях)

від 0 до 10

РАЗОМ БАЛІВ

від 0 до 50

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

від 0 до 100

ПЕРЕВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКАЛИ ТА ШКАЛИ

...

Скачать:   txt (175.6 Kb)   pdf (469.9 Kb)   docx (307.5 Kb)  
Продолжить читать еще 53 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club