Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Готична проза в літературі та спадщині Едгара Аллана По

Автор:   •  Март 13, 2018  •  Курсовая работа  •  6,625 Слов (27 Страниц)  •  265 Просмотры

Страница 1 из 27

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський університет імені

Кафедра зарубіжної літератури

Готична проза в літературі та спадщині Едгара Аллана По

Курсова робота зі спеціальності

«Історія зарубіжної літератури»

Студент-виконавець:

__________________.

-______________

Науковий керівник:

__________________-

Зміст

[pic 1]

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ГОТИЧНА ПРОЗА В ЛІТЕРАТУРІ ТА СПАДЩИНІ ЕДГАРА АЛЛАНА ПО

  1. Поняття готичної прози та проблеми її вивчення
  2. Специфіка літературної спадщини Е. По

РОЗДІЛ 2. Аналіз змістових та формальних аспектів готичних новел Е. По («Падіння будинку Ашерів», «Лігейя»)

  1. Сюжет в готичних новелах Е. По

2.2. Оповідь в готичних новелах Е. По

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Едгар Аллан По став тим письменником,  який оновив естетику готики, осучаснив її,  вивівши на якісно новий рівень категорію жахливого в літературі. Не пориваючи повністю з традиціями і канонами жанру готики, По створив на їхній основі новий тип новели, який дав початок знаній на сьгодні «літературі жахів». Творчість Едгара По – одне із найскладніших явищ у світовій літературі,  яке, не дивлячись на велику кількість досліджень, навіть зараз не є усвідомленим до кінця. Багато що в житті і творчості цього письменника виходило за межі звичних понять і стандартів, дратувало його сучасників, схильних скоріше видумувати про нього легенди, ніж намагатися зрозуміти трагічну реальність його життя і творчості. Невизнаний, не зрозумілий співвітчизниками,  По був відкритий не на батьківщині, а в Європі у кінці ХІХ ст. Але і це відкриття представило По настільки односторонньо, що до цих пір майже кожен дослідник починає з своєрідного виправдання письменника, а не зі спроби його розуміння. Дійсно зрозуміти його достатньо важко, як і будь-яке неординарне явище в мистецтві.

Естетика готичного стилю для багатьох залишається явищем загадковим; а «завдяки» своїй характерній рисі – потягу до потойбічного – часто помилково ототожнюється з релігійними культами на кшталт сатанізму або вуду. Готична література – один з перших і найбільш успішних масових жанрів. Як література «таємниці та жаху» вона є дуже популярною і в наш час. Основні етапи її розвитку добре відомі: виникнення жанру та поява класичних взірців, засвоєння класики системами різних культур і течій, наступне тиражування, падіння художньої якості і як наслідок – втрата інтересу публіки. Готична література та її естетика завдяки своїй популярності чимало досліджувались і продовжують досліджуватися у зарубіжному літературознавстві від самого моменту виникнення і дотепер. Детальними є дослідження творчості Едгара По Ф. М. Достоєвського, Ш.Бодлера, М. Хоффмана. Ю. Ковальов присвятив Е. По монографію «Едгар По: новеліст і поет» (1984). Але в усіх дослідженнях дуже мало приділяється уваги саме зв’язку «страшних», або готичних новел Е. По з попередньою традицією готичної літератури, її художніми особливостями та естетикою.

Метою цієї роботи є виявлення естетики готичної літератури, її художньо-жанрових особливостей та їхнього втілення в жанрі готичної новелістики в творчості Е. А. По на основі аналізу новел. Об’єктом дослідження є новели письменника «Лігейя» та «Падіння будинку Ашерів» як твори, в яких в найбільшій мірі просліджується зв’язок творчості Е. По та традицій готики в літературі.

Для досягнення даної мети необхідно виконати наступні завдання:

  1. дослідити естетику готичної літератури.
  2. охарактеризувати художньо-жанрові особливості готичної літератури.
  3. проаналізувати відображення естетики та художніх особливостей готичної літератури в новелістиці Е. А. По.

Дослідження в роботі здійснене на основі системного підходу з використанням таких методів: описового, методу узагальненного аналізу літературних джерел, порівняльного, структурного аналізу твору.

...

Скачать:   txt (83.1 Kb)   pdf (398 Kb)   docx (44.9 Kb)  
Продолжить читать еще 26 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club