Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Активні методи в навчанні іноземним мовам

Автор:   •  Апрель 30, 2021  •  Дипломная работа  •  14,534 Слов (59 Страниц)  •  9 Просмотры

Страница 1 из 59

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Дипломна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

на тему: «Активні методи в навчанні іноземним мовам»

                               

                                                                         Виконала: студентка денної форми  

                                                                         навчання    спеціальності    035.043

                                                                         Філологія     (Германські   мови   та

                                                                         літератури   (переклад     включно),

                                       перша німецька

                                 

                                                          РУДЕНКО Лідія Андріївна

               

                Керівник: к.п.н., доцент

                Пилипюк К.М.

               

                Рецензент:

Рекомендовано до захисту:

Протокол засідання кафедри

№ ___ від ___.12.2019 р.

Завідувач кафедри

          Кулина І.Г.  

                

Захищено на засіданні ЕК №4

протокол № __ від _____.12.2019 р.

Оцінка_________________________

      (за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали)

Голова ЕК_____________ Кулина І.Г.                

Одеса – 2019

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1 ІСТОРИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ………………………………………………………..……………. 6

  1. Історія проблем застосування активних методів навчання в теорії і практиці освіти……………………………………………………………..6
  2. Активні методи навчання…………………………………………………10
  1. Активні методи навчання в контексті навчального уроку……………………………………………………………………….14

РОЗДІЛ 2 НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ……………………..………..17

2.1. Іноземні мови в контексті німецької освітньої системи…………………...17

2.2.  Іноземні мови та ключові компетенції…………………………….………18

2.3. Тенденції в навчанні іноземним мовам…………………………………….19

2.4. Активні методи в комунікативному навчанні……………………….…….25

РОЗДІЛ 3 АКТИВНІ МЕТОДИ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ…………28

3.1. Активні методи в некомунікативному вченні……………………………..30

3.2. Активні методи в до-комунікативній практиці……………………………33

3.3. Активні методи в комунікативній практиці………………………………..37

3.4. Активні методи в структурованій комунікації………………………….…45

3.4.1. Buzz groups, як один із методів структурованої комунікації……………52

3.5. Активні методи в Аутентичній комунікації……………………………….54

ВИСНОВКИ…………………………………………….……..…………………59

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..62

ВСТУП

За останнє десятиліття система освіти зазнала значних змін, пов'язаних з науково-технічним прогресом та трансформаціями у глобальному суспільному середовищі, визначеними як інформаційні. У цих умовах методи навчання більш орієнтовані на особистість, спрямовані на практичне засвоєння знань. Метою будь-якого навчального закладу є створення відповідного навчального середовища, що сприяє інтенсивному та якісному навчальному процесу.

Проблема активності особистості в навчанні - одна з актуальних у психологічній, педагогічній науці, як і в освітній практиці.

Актуальність даної проблеми привела мене до вибору теми моєї дипломної роботи «Активні методи в навчанні іноземним мовам».

Революція Коперника, як в дидактиці прийнято називати перехід від учня - пасивного приймача, до учня - активного діяча, змінює спосіб сприйняття ролі учня в процесі навчання. Учень стає центром навчання, і навчання виходить з його потреб.

У зв’язку з цією зміною з’являються  і методи, що дозволяють працювати з активною участю і внеском учня в навчання. Дані методи прийнято називати активними.

...

Скачать:   txt (180.3 Kb)   pdf (641.8 Kb)   docx (240.7 Kb)  
Продолжить читать еще 58 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club