Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Жанама түзу мен жанасушы жазықтық

Автор:   •  Октябрь 13, 2021  •  Практическая работа  •  402 Слов (2 Страниц)  •  29 Просмотры

Страница 1 из 2

Практика № 2

                               Жанама  түзу  мен  жанасушы  жазықтық.  

Практика  жоспары:    

  1. Жанама  түзу  мен  жанасушы  жазықтық.

Практика мақсаты:

Жанама  түзу  мен  жанасушы  жазықтығынтүсіндіру және есептерді шығарып үйрену.

Практика мазмұны:

Салдар.  Жанасушы  жазықтығының  түсінігі  регулярлық  қисықтың  түсінігі  болады.

        Теорема.  Регулярлық  қисықтың  [pic 1]  нүктесіндегі  жанама  түзінің  теңдеуі  [pic 2]  болады.

        Теорема.  Бирегулярлық  қисықтың  [pic 3]  нүктесіндегі  жанасушы  жазықтығының  теңдеуі  [pic 4]  түрде  жазылады.

        Мысалы.  Винттік  қисықтың  [pic 5]  нүктесінде  жанама  түзуінің  теңдеуін  қорытып  шығарайық.  Ол  үшін  [pic 6][pic 7][pic 8]  теңдіктерді  жазайық.  Сонда  [pic 9].  Осыдан:  [pic 10][pic 11][pic 12]  немесе   [pic 13]

        Мысалы.  Винттік  қисықтың  [pic 14]  нүктесіндегі  жанасушы  жазықтығының  теңдеуін  қорытып  шығарайық.

        Ол  үшін  теңдеудің  тағыда  екінші  туындысын  табайық:  [pic 15]  Сонда  [pic 16].  

Осыдан  жанасушы  жазықтың  теңдеуі  [pic 17]

Деңгейлік тапсырмалар:

1)  Шеңбердің  жанама  түзуінің  теңдеуін  табыңдар.

2)  Шеңбердің  жанасушы  жазықтығы  қандай  болады

Оқытудың техникалық құралдары: интерактивті тақта, проекторсызба – кестелер

Оқытудың әдістері  мен түрлері: баяндау, түсіндіру,  пікір талас

ОБСӨЖ тапсырмалары: Бір скалярлық аргументіне тәуелді векторлық функция

Векторлық функцияның шегі.Қасиеттері

Векторлық функцияның  нүктеде үзіліссіздігі.Векторлық функцияның туындысы. Векторлық функцияның n-ші   туындысы.Тундыланатын вкторлық функциялардың қасиеттері..

...

Скачать:   txt (3.3 Kb)   pdf (358 Kb)   docx (298.6 Kb)  
Продолжить читать еще 1 страницу »
Доступно только на Essays.club