Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Лікарська рослинна сировина, яка містить антиоксиданти

Автор:   •  Сентябрь 8, 2023  •  Курсовая работа  •  5,018 Слов (21 Страниц)  •  36 Просмотры

Страница 1 из 21

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ БАЗОВИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ

 ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Циклова комісія фармацевтичних дисциплін

КУРСОВА РОБОТА

З ФАРМАКОГНОЗІЇ

на тему «Лікарська рослинна сировина, яка містить антиоксиданти»

 

студентки   ФМ-42 групи

 спеціальності 226 «Фармація»

першого (бакалаврського) рівня

Зінчук Наталії Володимирівни

Керівник  викладач-методист Бобкова Інна Аркадіївна
                              (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Робота захищена з оцінкою

Національна шкала: _____________________

Кількість балів:  ________________________

Оцінка ECTS:     ________________________

    Члени комісії:

               

________________
(підпис)

________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

                                                                                                                                           

Житомир

2023

 Тема: «ЛІКАРСЬКА РОСЛИННА СИРОВИННА, ЯКА МІСТИТЬ АНТИОКСИДАНТИ»

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,  СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ        3

ВСТУП        4

РОЗДІЛ 1. АНТИОКСИДАНТНА ВЛАСТИВІСТЬ ПРИРОДНІХ СПОЛУК        6

1.1. Основні класи антиоксидантних сполук        7

1.2.        Класифікація природних антиоксидантів        8

РОЗДІЛ 2. ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ, ЯКІ МІСТЯТЬ АНТИОКСИДАНТИ        13

2.1. Лікарські рослини, які містять антиоксиданти        13

Гадючник в’язолистий        13

Розмарин        15

Ромашка лікарська        17

Евкаліпт        18

Шавлія лікарська        20

Звіробій        22

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ        25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        27


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,  СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

АК – аскорбінова кислота

ВООЗ  –  Всесвітня організація охорони здоров'я

ГРЗ  – гострі респіраторні захворювання

ЛР – лікарська рослина

ЛРС – лікарська рослинна сировина

ВСТУП

Сьогодні простежується стійка тенденція до збільшення споживчого попиту на лікарські рослинні засоби. За даними ВООЗ, близько 80 % жителів планети користуються переважно медикаментами природного походження. В Європі лідерами продажів є такі країни, як Італія, Франція, Німеччина.

 В Україні дозволено до використання у медичній практиці понад 600 лікарських препаратів рослинного походження, що складає близько 40 % номенклатури лікарських засобів[1].

Останнім часом значно підвищився інтерес до дослідження процесів вільнорадикального окислення і, як наслідок, – до лікарських препаратів та харчових біокомпонентів, здатних знижувати інтенсивність цих процесів.

Під впливом різних екстремальних чинників у живому організмі спостерігається значне підвищення концентрації активних форм кисню, здатних ушкоджувати молекули білків, нуклеїнових кислот, інактивувати ферменти, руйнувати мембрани клітин, що, своєю чергою, призводить до розвитку різних патологічних станів організму.

...

Скачать:   txt (71.5 Kb)   pdf (1.1 Mb)   docx (1 Mb)  
Продолжить читать еще 20 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club