Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Формування та реалізація стратегії розвитку підприємства

Автор:   •  Декабрь 5, 2018  •  Курсовая работа  •  15,447 Слов (62 Страниц)  •  51 Просмотры

Страница 1 из 62

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра економіки і права

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економіка підприємства»

на тему: «Формування та реалізація стратегії розвитку підприємства».

                                                         Студентка 2 курсу групи 1

      Спеціальності 051«Економіка»

денної форми навчання

                                Ковальчук Анна Олегівна

                           Керівник:

Левченко Юлія Григорівна

                                      Національна шкала____________

        Кількість балів________Оцінка ECTS______

                                                Члени комісії______   ___________________

______   ___________________

______   ___________________

КИЇВ – 2018 рік

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ………………………………………………………………7

1.1 Стратегічне управління як механізм забезпечення ефективного розвитку вітчизняних підприємств…………………………………………………………7

1.2 Підходи до визначення сутності та класифікації стратегії………………..17

1.3 Механізм формування та реалізації стратегії розвитку підприємства…...32

Висновки до 1 розділу…………………………………………………………...39

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО–ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ     ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» ……………………………..41

2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства ПрАТ «Тернопільський молокозавод» ………………...………………………………………………….41

2.2. Аналіз господарської діяльності підприємства ПрАТ «Тернопільський молокозавод»…………………………………………………………………….44

2.3. Оцінка фінансового стану ПрАТ «Тернопільський молокозавод»……...52

Висновки до 2 розділу…………………………………………………………...63

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ  РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………65

3.1 Основні напрямки вдосконалення механізму формування стратегії розвитку підприємства ПрАТ «Тернопільський молокозавод» ……………...65

3.2 Підходи щодо підвищення ефективності реалізації стратегії розвитку підприємства ПрАТ «Тернопільський молокозавод» ………………………...70

3.3 Методика вибору стратегії розвитку підприємства……………………….76

Висновки до 3 розділу…………………………………………………………...80

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...81

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..84

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..87

ВСТУП

Під впливом подій економічного життя України 90-х років сформувалася потреба в здійсненні такого керування підприємствами, що забезпечувало б їхню ефективну адаптацію до швидко мінливого навколишнього середовища. У силу високого ступеня нестабільності середовища процес керування, заснований на пророкуванні майбутнього шляхом екстраполяції історично сформованих тенденцій, уступає пріоритетному стратегічному управлінню, основною функцією якого є стратегічне планування - визначення системи дій і рішень, що забезпечують досягнення цілей підприємства.

За нових умов господарювання й переходу до ринкового регулювання підприємство самостійно здійснює весь комплекс планової роботи. Надання самостійності підприємству означає не тільки відмову від повної регламентації «зверху» всієї його діяльності і надання підприємству широких прав щодо визначення та реалізації виробничої програми, шляхів розвитку виробництва, мотивації праці, а й усвідомлення важливості безперервного вивчення ринку та готовності нести відповідальність за кінцеві результати господарювання. Все це має відбитися в планах діяльності підприємства.

...

Скачать:   txt (227.9 Kb)   pdf (1.2 Mb)   docx (509.5 Kb)  
Продолжить читать еще 61 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club