Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Біржі: необхідність створення, особливості функціонування, та їх роль в економіці

Автор:   •  Июль 10, 2019  •  Курсовая работа  •  7,125 Слов (29 Страниц)  •  101 Просмотры

Страница 1 из 29

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКIВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

IМЕНI В.Н. КАРАЗIНА

ЕКОНОМIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМIЧНОЇ ТЕОРIЙ ТА ЕКОНОМIЧНИХ

МЕТОДIВ УПРАВЛIННЯ

КУРСОВА РОБОТА

З КУРСУ: «МАКРОЕКОНОМIКА»

НА ТЕМУ:

«Біржі: необхідність створення, особливості функціонування, та їх роль в економіці»

ВИКОНАВ:

СТУДЕНТ ГРУПИ ЕФ-21

Нагірна Софія Олексіївна

ПЕРЕВIРИВ:

К.Е.Н., ДОЦЕНТ КВIТКА А.В.

ХАРКIВ-2017

ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНI АСПЕКТИ ФУНКЦIОНУВАННЯ БIРЖ, НЕОБХIДНIСТЬ СТВОРЕННЯ ТА ЇХ ВИДИ        6

1.1. Біржі – важлива організаційна форма інфраструктури ринку.        6

1.2. Необхідність створення біржі та її види        8

1.3. Механізм регулювання та права біржової економіки        12

РОЗДІЛ 2. РОЛЬ БІРЖ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ        14

2.1. Мiжнароднi бiржi, та їх роль в економiцi        14

2.2. Сутність біржової торгівлі в Україні        18

РОЗДIЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI БIРЖ        25

3.1. Засоби вдосконалення дiяльностi та перспективи розвитку  бiрж        25

3.2 Проблеми функцiонування та перспективи вдосконалення фондових бiрж в Українi        26

ВИСНОВОК        29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        31

ВСТУП

Роль біржової торгівлі в світовій економіці посідає напрочуд важливе місце. Деякі сучасні економісти вважають виникнення товарної біржі не як ринку, що здійснює попит на товар, а також, як фінансовий інститут, що полегшує ведення торгівлі,  дає поштовх для динаміки економіки.

Біржа є інституціональною системою, за рівнем розвитку й ефективності функціонування якої у світовій практиці визначається перспектива ринкової економіки країни, та значною мірою дає кращий рівень населення. Означене положення обґрунтовує необхідність наукового поступу в напрямі вирішення проблеми розбудови ефективного національного біржового ринку з огляду на практичні приклади передових економік. Організаційно-економічний механізм біржового ринку дозволяє забезпечити гарантованість реалізації договірних зобов'язань учасників торговельних операцій, регулювання ринку, страхування i перерозподіл ризиків виконання укладених угод, а отже, стабільність виробничої діяльності підприємств.

 Рівень розвитку біржової діяльності в Україні дуже низький, особливо в сфері товарообміну аграрного сектору, що підтверджує беззаперечну актуальність науково-практичних напрацювань у напрямі вирішення проблеми. Необхідно активізувати в Україні біржову торгівлю, та підвести у відповідність до світової ринкової економіки, тому на часі теоретичне й методологічне обґрунтування шляхів вирішення цієї важливої проблеми, яка й до цього не залишалася поза увагою економічної науки. Поява біржі пов'язана розвитком таких форм оптового ринку, як базари (локальний ринок), ярмарки й аукціони. Індикатори біржової торгівлі, зокрема динаміка курсів цінних паперів, є надійним орієнтиром для інвесторів.

Ринкова економіка неможлива без активно функціонуючого фондового ринку. Тому одним із найважливіших напрямів регулювання розвитку її реального сектора є забезпечення повноцінної діяльності організованого ринку цінних паперів. В Україні його розвиток відбиває протиріччя перехідного періоду, пов'язаного з корінним реформуванням економіки і соціальної сфери. Незважаючи на те що за останні десять років ХХ століття вдалося створити хоча і недостатньо досконалі інфраструктуру і механізми регулювання фондового ринку, сам він у цілому і його організований сегмент, представлений фондовими біржами, зазнають серйозних труднощів, які обумовлені специфікою нинішнього етапу реформування економіки України.

...

Скачать:   txt (100.2 Kb)   pdf (838 Kb)   docx (122.7 Kb)  
Продолжить читать еще 28 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club