Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації

Автор:   •  Апрель 9, 2019  •  Курсовая работа  •  8,117 Слов (33 Страниц)  •  143 Просмотры

Страница 1 из 33

                ЗМІСТ

ВСТУП

5

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

7

1.1

Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації

7

1.2

Сучасні фактори конкурентоспроможності національної економіки

11

1.3

Зарубіжний досвід підвищення конкурентоспроможності економіки країни

15

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  21

2.1

Аналіз конкурентоспроможності національної економіки в сучасних умовах

21

2.2

Аналіз сучасного стану інноваційної діяльності та оцінювання конкурентоспроможності економіки України

26

2.3

Оцінка підвищення конкурентоспроможності України в умовах нестабільності економічного розвитку

33

РОЗДІЛ 3

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  39

3.1

Державна інноваційна політика в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України

 39

3.2

Напрями підвищення конкурентоспроможності економіки як фактор активізації євроінтеграційного процесу

  43

ВИСНОВКИ         

47

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

49

ДОДАТКИ

52

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах нестабільного розвитку світової економіки, який супроводжуються зміною вектору міжнародного економічного співробітництва – з поглиблення глобалізації до регіоналізації та націоналізації, міжнародна конкурентоспроможність країни є одним із найважливіших показників її стійкого економічного зростання.

Перспективи розвитку країни у світовому господарстві зумовлені конкурентоспроможністю національної економіки. Поглиблення глобалізаційних процесів, актуалізація конкурентного суперництва, формування конкурентних переваг породжує нові вимоги до державної політики у напрямі підвищення та створення умов забезпечення конкурентоспроможності економічних суб’єктів.

На сьогодні створено вагому теоретичну базу для аналізу інструментів підвищення конкурентоспроможності національних економік та місця і ролі інноваційних стратегій. Разом з тим багато аспектів цієї проблеми розроблені недостатньо. Зокрема, залишається дискусійним та таким, що потребу подальшого дослідження трактування системи підвищення конкурентоспроможності економіки країни, не створені теоретико-методологічні основи взаємоузгодження формування інноваційних стратегій на різних рівнях національної економіки.

У вітчизняній та закордонній економічній літературі проблеми підвищення конкурентоспроможності країни висвітлені в працях таких учених, як Антонюк Л.Л., Воронкова А.Е., Гальчинський А., Геєць В., Кінах А., Семиноженко В., Гражевська Н., Старостіна А.О., Кравченко В.А., Личова Г., Портер М., Шнипко О.С., Сакс Дж., Фатхутдінов Р.А. та ін..

Метою курсової роботи є аналіз формування теоретичних і методологічних основ в системі підвищення конкурентоспроможності національної економіки України.

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:

...

Скачать:   txt (129.9 Kb)   pdf (714 Kb)   docx (175.4 Kb)  
Продолжить читать еще 32 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club