Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Розробка системи менеджменту в організації ТзОВ «Інформаційний портал»

Автор:   •  Март 17, 2018  •  Курсовая работа  •  8,657 Слов (35 Страниц)  •  283 Просмотры

Страница 1 из 35

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництваКУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Менеджмент»

на тему:

«Розробка системи менеджменту в організації ТзОВ «Інформаційний портал»

Виконала:

ст. гр. ФБ-23

Мацевко Софія

Перевірила:  

д.е.н.,проф.каф ММП

Бублик М.І.

Львів 2017

ЗМІСТ

Вступ…..………………………………………………………………………….……5Розділ 1. Загальна характеристика організації……………………………………………………………………………..6

Розділ 2.Формування функцій менеджменту на підприємстві…………………………………………………………………………..8

2.1. Планування…………………………………...……………………………..…...8

2.2. Організування…………………………….……...………………...…………..12

2.3. Мотивування…………………………….……...…………………………...…15

2.4. Контролювання……………………………………….………………………..18

2.5.Регулювання……………………………………..…...………………...…….…19

Розділ 3. Використання методів менеджменту в організації……………...……….……………………………………………...…….20

Розділ 4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень в організації……………………………………………………………………………21

Розділ 5. Проектування комунікацій на підприємстві……………………...…….….………………………………………..26

Розділ 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації……………………………………………………………………………29

Розділ 7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва………………………………………………………………………....33

Розділ 8. Управління конфліктами , стресами та організаційними змінами…………………...………………………………………………….…..…..35

Розділ 9.Оцінювання ефективності систем менеджменту…………………….40

Висновки…………………...…………………………...…….……………………..33

 Список використаної літератури………………………………………………..43

АНОТАЦІЯ

У курсовому проекті розроблено та раціоналізовано відповідно до змін середовища функціонування систему менеджменту організації ТзОВ «Інформаційний портал» ,тобто це телеорганізація,яка регулярно виходить в ефір з випуском новин.

При цьому розроблено технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано застосування та роль методів менеджменту на підприємстві; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень в організації, продемонстровано процес розроблення раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих на підприємстві проблем; охарактеризовано комунікації в організації; визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації; визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту.

ANNOTATION

In a course project it is worked out and rationalized in accordance with the changes of environment of functioning system of management of organization of LLC the "Informative portal",id est it is teleorganization that regularly goes out in ether with producing of news.. Thus the technology management taking into account expected changes is formed management functions in the organization; describes the use and role of management methods in the enterprise; The features of the development and implementation of management decisions in the organization, demonstrated the process of developing the rational management decisions in order to solve existing problems in the company; characterized communication in the organization; The features of formation and functioning of formal and informal groups in society; Application of managers approaches to guide the organization; the efficacy of actual and efficient management systems.

...

Скачать:   txt (136.7 Kb)   pdf (646.9 Kb)   docx (190.8 Kb)  
Продолжить читать еще 34 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club