Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Управління життєвим циклом товару на підприємстві (на прикладі підприємства ПАТ «Козятинський м’ясокомбiнат»)

Автор:   •  Ноябрь 12, 2019  •  Курсовая работа  •  11,540 Слов (47 Страниц)  •  39 Просмотры

Страница 1 из 47

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Кафедра маркетингу імені А. Ф. Павленка

КУРСОВА РОБОТА

на тему «Управління життєвим циклом товару на підприємстві» (на прикладі підприємства ПАТ «Козятинський м’ясокомбiнат»)

Студента групи РМ-302

Бувалець В.М.

Науковий  керівник: Непша П.В.

Київ  2019

ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ        5

1.1.        Сутність життєвого циклу товару        5

1.2.        Методи аналізу життєвого циклу товару        8

1.3. Моделі управління життєвим циклом на підприємстві        8

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ        13

2.1. Техніко-економічна характеристика ПАТ «Козятинський м’ясокомбiнат»        17

2.2. Дослідження маркетингового середовища ПАТ «Козятинський м’ясокомбiнат»        17

2.3. Оцінка ефективності управління життєвим циклом товару ПАТ «Козятинський м’ясокомбiнат» у сучасних умовах        20

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ТОВАРУ В ПАТ «КОЗЯТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ»        27

ВИСНОВКИ        32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        35

ДОДАТКИ        41


ВСТУП

Актуальність проблеми. На сьогоднішній день головним завданням  кожного підприємства, яке займається виробництвом товару, є потреба задовольнити попит споживача, що є ефективною заставою його діяльності на ринку. Підприємства, які прийняли маркетингову концепцію господарювання, перш ніж приступати до виробництва продукції певного виду, ретельно вивчають ринок: потреби споживача, попит на свою продукцію залежно від етапу його життєвого циклу, вимоги до якості, прогноз обсягу продажу, можливості конкурентів та ціни на аналогічну продукцію тощо. І тільки після проведених маркетингових досліджень підприємство починає аналіз своїх можливостей у частині необхідних обсягів продажу, можливих витрат виробництва. Лише в результаті таких дій підприємство досягає певних успіхів.

Проблемою маркетингового дослідження на різних етапах життєвого циклу товару займалися такі автори як: Е. В. Глухов, В. С. Домбровський, Н. П. Любушин, В. Б. Лещева, Е. Б. Моргунов, Ю. С. Шембель, Г. В. Широкова, А. М. Штангрет та інші. Аналіз праць цих вчених показав, що окремі теоретичні та практичні питання цієї проблеми вивчені недостатньо.

Метою курсової роботи є аналіз наукової літератури та практичного досвіду підприємства у формуванні маркетингової політики з урахуванням життєвого циклу товарів.

Відповідно до поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:

  • дослідити сутність життєвого циклу товару;
  • визначити методи аналізу життєвого циклу товару        ;
  • обґрунтувати моделі управління життєвим циклом на підприємстві        ;
  • надати техніко-економічну характеристику ПАТ «Козятинський м’ясокомбiнат»;
  • здійснити дослідження маркетингового середовища ПАТ «Козятинський м’ясокомбiнат»;
  • оцінити ефективність управління життєвим циклом товару ПАТ «Козятинський м’ясокомбiнат» у сучасних умовах;
  • обґрунтувати напрями підвищення ефективності управління життєвим циклом товару ПАТ «Козятинський м’ясокомбiнат».

Предметом дослідження є маркетингова політика підприємства з урахуванням життєвого циклу товару.

Об’єкт дослідження є розробка маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару ПАТ «Козятинський м’ясокомбiнат».

Методи дослідження: при виконанні роботи використані статистичні методи, методи логічного і порівнюваного аналізу.

Інформаційною базою дослідження послужили статистичні матеріали діяльності ПАТ «Козятинський м’ясокомбiнат».

...

Скачать:   txt (174.8 Kb)   pdf (792.4 Kb)   docx (269.4 Kb)  
Продолжить читать еще 46 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club