Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Контрольная работа по «Основи менеджмента та маркетинга»

Автор:   •  Ноябрь 5, 2018  •  Контрольная работа  •  2,623 Слов (11 Страниц)  •  112 Просмотры

Страница 1 из 11

Міністерство освіти, науки, молоды та спорту України

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра менеджменту та управління

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дісциплини: «Основи менеджмента та маркетинга»

Варіант 8

Виконав:

студент групи МБГ-437

Кочура Тетяна

№з.к. 14021

Перевірив:

к.е.н., доц.Смелянец Т.В.

        

Одеса-2017

План

1. Характеристика школи біхевіоризму

2. Невербальна комунікація, її типи

3. Сутність маркетингової цінової політики

4. Цінова і нецінова конкуренція

1. Характеристика школи біхевіоризму

В середині XX століття активно розвивалися такі науки, як соціологія та соціальна психологія. Практичні методи і інструментарій цих наукових напрямків стали використовуватися в менеджменті.

Біхевіоризм - наука про поведінку людини. Застосування біхевіоризму в менеджменті отримало назву школи поведінкових наук, яка стала черговим еволюційним етапом школи людських відносин. Ідеї ​​цієї школи базувалися на застосуванні психологічних і соціологічних інструментів в організаційних процесах з метою підвищення їх ефективності. Базова концепція біхевіоризму полягає в твердженні, що співробітника необхідно розвивати.

Ефективність і результативність співробітників залежить від їх поведінкових характеристик, психоемоційного стану, а також від комунікацій всередині організації та складної системи групових внутрішньоорганізаційні взаємин. Ідеї ​​біхевіоризму проникли в усі сфери управління і дали початок таким управлінським концепціям, як теорії мотивації, теорії лідерства, організаційні структури компанії, теорії влади і комунікації і т.п.

Ключовими представниками школи поведінкових наук вважаються:

К. Арджирис,

 Р. Лайкерт,

Д. Мак-Грегор,

Ф. Герцберг.

В основу всіх концепцій школи поведінкових наук лягли дві основні теорії, розроблені на початку 19050-х років американським фахівцем в області соціальної психології Дугласом Мак-Грегором, - теорія X і теорія Y. Мак-Грегор вважав, що управління має базуватися на будь-якої з цих теорій. При цьому теорія Х відповідає поглядам класичних шкіл управління, а теорія Y є більш прогресивною, що відображає сучасні наукові течії в менеджменті.

Сутність теорії Х

Більшість співробітників всіляко уникають праці внаслідок вродженої ворожості до нього. Вони не амбітні, не хочуть приймати на себе відповідальність за виконання роботи і вважають за краще, щоб ними керували. Для таких співробітників найвищою цінністю є безпека - саме вона мотивує їх працювати, щоб зберегти своє стабільне робоче місце. Відповідно до теорії Х менеджмент повинен бути жорстким, щоб забезпечувати контроль за виконанням роботи.

Основною метою менеджменту є примус до праці. В рамках такої організації роботи менеджмент повинен погрожувати співробітникам різними санкціями для забезпечення гідної якості їх роботи, необхідного для досягнення організаційних цілей. Менеджери, які діють відповідно до положень теорії Х, називаються автократичними керівниками.

Сутність теорії Y

Будь-яка людина має природну схильність до праці, фізичному і розумовому. Співробітник може самостійно знаходити мотивацію до роботи і контролювати її виконання. Середньостатистичний співробітник готовий приймати на себе відповідальність і прагне до виконання роботи якнайкраще.  Такий співробітник креативний і винахідливий, він займається саморозвитком, самостійно прагне підвищити рівень професійної кваліфікації, постійно готовий розвиватися і приймати на себе додаткові зобов'язання. Відповідно до теорії Y менеджмент організації повинен бути націлений на створення і зміцнення такої корпоративної культури, яка дозволить співробітникам самореалізуватися.

...

Скачать:   txt (37.3 Kb)   pdf (161.7 Kb)   docx (25.2 Kb)  
Продолжить читать еще 10 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club