Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Звіт про дослідження внутрішнього та зовнішнього середовищ фірми

Автор:   •  Март 24, 2020  •  Отчет по практике  •  4,815 Слов (20 Страниц)  •  4 Просмотры

Страница 1 из 20

Зміст

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика діяльності організації        5

РОЗДІЛ 2 Аналіз динаміки внутрішнього середовища організації        10

РОЗДІЛ 3 Аналіз динаміки зовнішнього середовища організації        13

РОЗДІЛ 4 SWOT-аналіз        20

РОЗДІЛ 5 Визначення стадії життєвого циклу організації        22

РОЗДІЛ 6 Обґрунтування програми (або проекту) подальшого розвитку організації        23

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ        26

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ        28

ВСТУП

В сучасних ринкових умовах кожне підприємство повинно визначити основну мету діяльності підприємства, методи досягнення поставлених цілей та визначення конкурентних переваг. Щоб встояти на ринку та втримати існуючі позиції, потрібно шукати нові шляхи поліпшення діяльності.

В умовах відкритості економіки та глобалізованого світу в конкурентній боротьбі перемагає той, хто необхідний рівень якості забезпечує найбільш ефективним шляхом ведення операцій. Рівень конкурентоспроможності підприємства формується його стратегією, що знаходить свою реалізацію через відповідні стратегії розвитку виробництва (операційну стратегію).

Операційна стратегія підприємства за своєю суттю направлена на реалізацію основних стратегічних рішень, що забезпечують виживання та розвиток підприємства. Вона визначається в першу чергу ринковими умовами та, виходячи із місії організації, відображає як планує фірма використати свої ресурси та функції (маркетинг, фінанси і операції) з метою забезпечення конкурентних переваг.

Метою курсової роботи є комплексне дослідження динаміки показників внутрішнього та зовнішнього середовищ фірми (організації), стану у галузі, стратегії розвитку, розроби та реалізації інноваційних проектів та таке інше.

Результатом виконання роботи з курсового проектування є засвоєння методів дослідження життєвого циклу суб’єкту господарювання, вміння збирати первісний матеріал, здійснювати його аналіз та розробляти на його основі рекомендації щодо програм і проектів стратегічних змін. Фактично це наближає курсовий проект за змістом та суттю до аналітичних досліджень, що виконуються на підприємствах в процесі створення та реалізації стратегії подальших змін.

Завданнями є:

поглиблене вивчення загальної характеристики підприємства – бази практики та його зовнішнього середовища;

дослідження характеристики внутрішнього середовища підприємства;

з’ясування проблем підприємства у сфері організації та управління його діяльністю і визначення можливих шляхів їх розв’язання.

Об'єктом дослідження при проходженні практики є ТОВ «Альфа Групп».

Предметом курсової роботи є методично-практичне дослідження динаміки показників внутрішнього та зовнішнього середовищ фірми (організації).

Джерелами інформації при написанні звіту з практики є Закони України, Укази Президента, Положення, інструкції, Декрети Кабінету Міністрів, фінансова звітність ТОВ «Альфа Групп»,  інтернет-матеріали для аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища.

Методи дослідження. У процесі аналізу динаміки, складу та ефективності результатів на підприємстві використовувалися аналітичні, статистичні методи: вибіркових спостережень, угруповань, середніх величин, порівняльного аналізу, систематизації та узагальнення. Обробка даних здійснювалася за допомогою сучасних інформаційних технологій.

...

Скачать:   txt (70.6 Kb)   pdf (383.3 Kb)   docx (136.1 Kb)  
Продолжить читать еще 19 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club