Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Дослідження маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Ніжинський хліб»

Автор:   •  Февраль 10, 2018  •  Курсовая работа  •  10,681 Слов (43 Страниц)  •  575 Просмотры

Страница 1 из 43

Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

Факультет економіки на менеджменту

Кафедра менеджменту та управління проектами

Курсова робота

з дисципліни «Маркетинг» на тему

« Дослідження маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Ніжинський хліб» »

                          Виконала:

                                                       студентка групи М-14-1(д)

                               Кузаєва А.В.

                            Перевірив:

                            к.п.н., доц.

                               Венгер О.М.

Запоріжжя, 2017 р.

Реферат

Пояснювальна записка 60 сторінок, 13 таблиць, 16 рисунків, 11 джерел літератури

Об’єктом дослідження є ринок хлібобулочних та кондитерських виробів України.

Предмет дослідження – маркетингова діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Ніжинський хліб».

Ціль роботи полягає у проведенні маркетингового дослідження з метою удосконалення маркетингової діяльності підприємства.

Основними завданнями курсової роботи є :

 • аналіз ринку хлібобулочних та кондитерських виробів України;
 • дослідження організації відділу маркетингу на ТОВ «Ніжинський хліб»;
 • виявлення сильних та слабих сторін досліджуваного підприємства;
 • визначення товарної, цінової та комунікаційної політики;
 • формування та розрахунок бюджету маркетингу на підприємстві;
 • розробка маркетингових стратегічних програм для підприємства.

Методи дослідження: аналітичний, емпіричний, структурно-функціональний, системний.

Практичне значення роботи полягає у використанні її результатів в практичній діяльності підприємства під час розробки маркетингових програм для окремих сегментів ринку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, СПОЖИВЧИЙ РИНОК, МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ, ЦІНОВА ПОЛІТИКА, РЕКЛАМНІ ЗАХОДИ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, ПІДВИЩЕННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ.

[pic 1]

Зміст

Вступ        4

 1. Загальна характеристика досліджуваного підприємства. Організація відділу маркетингу на підприємстві        5
 2. Дослідження ємності і конкурентного середовища споживчого ринку        10
 3. Сегментація споживчого ринку та вибір цільового ринку        23
 4. Дослідження маркетингового комплексу
 1. Маркетингова товарна політика        31
 2. Цінова політика підприємства та аналіз беззбитковості        36
 3. Розробка комунікаційної політики        40
 4. Маркетингова політика розподілу        44
 1. Бюджет маркетингу        47
 2. Маркетингова стратегічна програма        48

Висновки і рекомендації        52

Список використаних джерел        56

Додатки        57

[pic 2]

Вступ

Ця курсова робота присвячена актуальній для сучасної організації темі - керування маркетинговою діяльністю підприємства. Актуальність дослідження по організації маркетингу на промислових підприємствах визначається, перш за все, орієнтацією промислових підприємств на задоволення в першу чергу потреб споживачів продукції. Маркетингова діяльність повинна сприяти успішному вирішенню, здавалося б, взаємовиключних завдань: підвищувати гнучкість виробництва, швидко змінювати асортимент продукції відповідно до запитів споживача і одночасно оперативно впроваджувати нову техніку і технологію.

Предмет дослідження – маркетингова діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Ніжинський хліб».

Об'єктом дослідження є ринок хлібобулочних та кондитерських виробів України.

Мета роботи полягає у проведенні маркетингового аналізу з метою удосконалення маркетингової діяльності досліджуваного підприємства.

Основними завданнями курсової роботи є :

 • аналіз ринку хлібобулочних та кондитерських виробів України;
 • дослідження організації відділу маркетингу на ТОВ «Ніжинський хліб»;
 • виявлення сильних та слабих сторін досліджуваного підприємства;
 • визначення товарної, цінової та комунікаційної політики;
 • формування та розрахунок бюджету маркетингу на підприємстві;
 • розробка маркетингових стратегічних програм для підприємства.

Практичне значення роботи полягає у використанні її результатів в практичній діяльності підприємства під час розробки маркетингових програм для окремих сегментів ринку.

...

Скачать:   txt (149.3 Kb)   pdf (716.8 Kb)   docx (330.9 Kb)  
Продолжить читать еще 42 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club