Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Метацид, БАЗ және олардың композицияларының сұйық-газ, қатты-сұйық фазааралық шекарасындағы беттік қасиеттері

Автор:   •  Апрель 1, 2018  •  Курсовая работа  •  6,978 Слов (28 Страниц)  •  344 Просмотры

Страница 1 из 28

МАЗМҰНЫ

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

6

АНЫҚТАМАЛАР

7

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

8

КІРІСПЕ

9

1

ӘДЕБИ ШОЛУ

11

2

ТӘЖІРБИЕЛІК  БӨЛІМ

32

2.1

Зерттеу нысандары

32

2.2

Зерттеу әдістері

33

2.2.1

Беттік керілуді анықтау әдісі

33

2.2.2

Жұғу қабілетін анықтау әдістемелері

34

2.2.3

Температура ұстайтын камерада астық дақылдарының өнімділігі мен залалдануын анықтау

36

2.2.4

Жапырақтағы хлорофилл құрамын анықтау

36

3

НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАУ

38

3.1

Метацид, БАЗ және олардың композицияларының сұйық-газ, қатты-сұйық фазааралық шекарасындағы беттік қасиеттері

39

3.2

БAЗ-дaр eрітінділeрімeн өңдeлгeн астық дaқылдарының өнімділігі мeн зaлaлдaнy жәнe күйзeліс тұрaқтылығынa әсeрі

ҚОРЫТЫНДЫ

65

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИТТЕР ТІЗІМІ

66

ҚОСЫМШАЛАР

72


КІРІСПЕ

Жұмыстың жалпы сипаттамасы: Метацид-БАЗ композицияларының астық дақылдарының өнгіштігіне әсерін зерттеу.

Жұмыстың өзектілігі:Кез келген елдің экономикасы ауыл шаруашылығының деңгейімен сипатталатыны белгілі. Қазақстан саясатының  негізгі бағыты ауыл шаруашылығын дамыту, яғни астық дақылдарының тұрақтылығын сақтау болып табылады.

Қазіргі уақытта, химия ғылымы –өнеркәсіптердің өркендеуі, ғылымның қанат жайып, ауыл шаруашылығын көркейтуге тікелей әсер ететін практикалық маңызы бар сала болып отыр. Нарықтық экономикада ауыл шаруашылығындағы азық-түлік сапасын жақсарту мен жандандыру басты мәселе. Осы мәселені шешуде бактерицидтік және фунгицидтік қасиеттері бар химиялық токсиндік ерітінділерді пайдаланып келген болатын. Осы токсинді заттың белгілі бір концентрациясы астық немесе дақыл құрамынан табылғандықтан,оның орнын алмастыра алатын жаңа бірнәрсе ойлап табу басты нысанға айналды. Жаңа ғасырдың лебі есе салысымен, ғалымдардың бактерицидтік  поликомплекстерді қолдануға деген қызығушылығы артып, маңызды орынға ие болып табылады. Қазіргікезде егістікке жарамды жерлердің азаюына және топырақтың құнарсыздануына, ауа-райының өзгеруі мен экологиялық жағдайдың нашарлануы өзекті мәселелердің біріне айналды.. Қазіргі таңда ауыл шаруашылығында өнімнің сапасын арттыру және бактериялық аурулар мен зиянкестерге қарсы тұруын жақсарту маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Беттік активті заттардың (БАЗ) полимермен қоспасы кең қолдануы және практикалық маңыздығына байланысты белсенді. Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (метацид), беттік-активті заттар (БАЗ) ауыл шаруашылығында қолданысқа ие. Сондықтан, метациид-БАЗ қоспаларының ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділігімен залалдануына, ауру қоздырғыштарына әсері зерттелді.

Зерттеу нысандары:зерттеу нысаны ретіндебактерицидтік, кaтионды пoлимeр – пoлигeксамeтиленгуанидин гидрохлoрид (ПГМГ), иoнды eмес беттік активті зат- полиэтиленгликоль (ПЭГ молекулалық массасыr-(6000), анионды беттік активті зат -натрий додецилсульфаты (ДДСNa).Метацид-полигексаметиленгуанидинніңгидрохлориді бактерицидтік катионды полимер және оның беттік активті заттармен композициялары алынып, олардың астық дақылдарының өнгіштігіне әсері зерттелген.

Жұмыстың мақсаты :полимер, БАЗ және олардың комплекстерінің астық  дақылдарының(арпа, бидай жүгері) өнімділігі мен өнгіштігіне әсерін зерттеу. БАЗ және олардың қоспаларының сұйық-газ фазалар шекарасында беттік керілу және жұғу қабілеттілігін анықтау.

...

Скачать:   txt (114 Kb)   pdf (403 Kb)   docx (54.5 Kb)  
Продолжить читать еще 27 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club