Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Масса және күш

Автор:   •  Май 11, 2022  •  Тест  •  2,017 Слов (9 Страниц)  •  6 Просмотры

Страница 1 из 9

ІV тарау.Масса және күш

І- нұсқа

1. Денелердің инерттілігінің өлшемі не ?

А.  масса

В.  зат  

С. тығыздық

D.  көлем

Е.  инерция

2.  Тығыздықты анықтайтын формула? 
А. [pic 1]     

В. [pic 2]     

 С.  [pic 3]             

D . [pic 4]         

 Е .  [pic 5] 

3.   [pic 6]  бұл өлшем бірліктің физикалық мағынасы.....

А.  көлемі 1 мм3 , ал массасы 1кг тең біртекті заттың тығыздығы

В.   көлемі 1 см3 , ал массасы 1кг тең біртекті заттың тығыздығы  

С.  көлемі 1 км3 , ал массасы 1кг тең біртекті заттың тығыздығы

D.  көлемі 1 м3 , ал массасы 1кг тең біртекті заттың тығыздығы

Е.  көлемі 1 мм3 , ал массасы 1г тең біртекті заттың тығыздығы

4.    1Кг/м3    қанша   Т/м3  ?

 А. 0,01 Т/м3

В. 0,001 Т/м3  

С. 0,0001 Т/м3

D. 102 Т/м3  

Е. 103 Т/м3  

5. Денелердің өзара әрекеттесуін сипаттайтын физикалық шама?

А. ауырлық күш

В. күш  

С. тығыздық

D.  көлем

Е.  серпімділік күш

6.Деформация сөзі нені түсіндіреді?

А. грекше деформация  өзгеру

В. латынша деформация  өзгеру

С. грекше деформация  өзгемеу

D. латынша деформация  өзгермеу

Е. латынша  серпімділік күш

7. Серпімділік күшінің формуласы?

А. [pic 7]     

В. [pic 8]     

 С. [pic 9]             

D .[pic 10]         

 Е .  [pic 11] 

8. Күшті өлшейтін құрал?

А. спидометр    

В. барометр    

С. ареометр      

D. динамометр  

Е. термометр    

9. 2700 [pic 12][pic 13] -ты     [pic 14][pic 15]  -ке айналдыр:

А. 27 [pic 16][pic 17]     

 В. 0,27 [pic 18][pic 19] 

С. 2,7 [pic 20][pic 21] 

D. 270 [pic 22][pic 23] 

Е. 0,027 [pic 24][pic 25]

10. Сүйықтың көлемін анықтайтын аспап:

А. сызғыш;

В. ареометр;

С. манометр;

D. мензурка;

Е. циркуль

11. Дене массасы неге тең болады? Егер оның көлемі 2 м3, ал тығыздығы  5 кг/м3.                       

А.  0,4 кг

В.  2,5 кг

С. 10 кг

D. 0,1 кг

Е. 7 кг

12. Бір дене екінші дененің  бетімен қозғалған кезде пайда болатын күш.....

А. үйкеліс күші;

В. дене салмағы;

С. серпімділік күші;      

Д. тартылыс күші;

Е. қысым күші

13.Дененің  өзі жанасып тұрған бетке түсіретін күшін    .............дейміз

А. үйкеліс күші;

В. дене салмағы;

С. серпімділік күші;      

Д. тартылыс күші;

Е. нормаль қысым күші

14. Денеге әрекет ететін ауырлық күші 10кН. Ол дененің массасы қандай?

А.  1000кг

В.  100 кг

С. 10 кг

D. 0,1 кг

Е. 0,0001 кг

15. Жүктің массасы 1000г. Оған қандай ауырлық күші әрекет етеді?

А. 98000Н/Кг

В. 9800Н/Кг

С. 980Н/Кг

D. 98Н/Кг

Е. 9.8Н/Кг

16. Екі күш денеге бір бағытта әрекет ететін болса теңәрекетті күшінің формуласы.........

А. [pic 26]     

В. [pic 27]     

 С. [pic 28]             

D .[pic 29]         

 Е . [pic 30] 

17. А нүктеге түсірілетін күштердің тең әсер күші неге тең? Ол қай жаққа бағытталады?

[pic 31]

А. 3Н солға

В. 3Н оңға

С. 7Н солға

D. 7Н оңға

Е. 5Н оңға  

18. Бүкіл әлемдік тартылыс заңын тұжырымдаған ғалым?

А. Әбу Райхан әл-Бируни 

В. Николай Коперник 

С. Исак Ньютон

D.Ю. А. Гагарин

...

Скачать:   txt (13.1 Kb)   pdf (298.8 Kb)   docx (200.6 Kb)  
Продолжить читать еще 8 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club