Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Проектування громадських будівель

Автор:   •  Май 13, 2019  •  Реферат  •  2,991 Слов (12 Страниц)  •  33 Просмотры

Страница 1 из 12

Харьківський Коледж Будівництва Архітектури та Дизайну

Реферат на тему

Проектування громадських будівель

Виконав:

Студент групи А-42

Бевза Максим

Харків 2018

Зміст

Вступ ____________________________________________________________1-2

1.Характеристика генеральних планів та благоустрою території ___________3-4

2.Основні об'ємно-планувальні рішення _______________________________4-7

3.Основні напрямки проектного рішення ______________________________7-10

4.Характеристика містобудівних особливостей території проектування ___10-11

5.Інженерне обладнання ___________________________________________12-13

6. Використані джерела____________________________________________14


Вступ

 У загальному обсязі житлово-цивільного будівництва громадські будівлі становлять значну частину, витрати на них доходять до 50% від загальних містобудівних витрат на селитебную територію.  Громадські будівлі відносяться до сфери обслуговування і їх внутрішнє середовище служить для різних життєвих процесів: виховання і освіту, громадського обслуговування, культури, спорту і т. Д. Всі ці соціальні та біологічні процеси вимагають відповідних умов для реалізації.  Успішному функціонуванню внутрішнього середовища будівель сприяють їх особлива просторова організація і проведення спеціальних заходів щодо захисту життєвого простору і самої людини від несприятливого впливу клімату

 Архітектура просторове організовує побутові та трудові процеси людей, тому основним і первинним якістю будівель є їх відповідність тієї функції, тієї діяльності, для якої вони призначені.  Функціональні характеристики будівлі різноманітні не тільки тому, що відображають складність і різноманітні потреби людини і суспільства, природні особливості місцевості і рівень науково-технічного розвитку.

 Уявлення про відповідність будівлі своїм призначенням, його зручність істотно змінюються в часі, тому ступінь пристосованості будівель до нових вимог їх гнучкість є одним з найважливіших функціональних якостей.

 Виникнення нових типів будівель сприяє створенню нових матеріалів і конструкцій, які, в свою чергу, стимулюють появу нових архітектурних форм.

 Це діалектичне єдність будівельної науки і архітектури - необхідна умова для їх прогресивного розвитку.

 І функціональні, і художні завдання архітектури матеріалізуються в конкретних конструктивних формах, що забезпечують міцність, надійність, довго вічність будівель, споруд та їх елементів.  Будівельні конструкції є, по суті, «підсвідомими елементами архітектури».

 Проектування будь-якого суспільного будинку являє собою багатогранний творчий процес на основі єдиних державних норми стандартів.

 Мета цього навчального посібника - допомогти студенту засвоїти сукупність знань про взаємозв'язок конструкції та архітектурної форми, в області проектування складних суспільних будівель (комплексів) з урахуванням містобудівних принципів.

 Посібник містить основи проектування громадських будівель і їх конструктивні особливості.  Посібник покликаний навчити студентів створювати виразний, привабливий вид громадського будівлі, використовуючи при цьому доцільні сучасні інженерні конструкції.

 Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 27010265 «Промислове та цивільне будівництво» з дисципліни «Архітектура цивільних і промислових будівель».

1. Характеристика генеральних планів та благоустрою території

 Проектні матеріали генерального плану підприємства містять комплексне рішення архітектурно-планувальних та інженерних питань:

 · Раціонального розміщення підприємства, його будівель, споруд та інженерних комунікацій на відведеній для будівництва майданчику відповідно до містобудівних принципами, технологічними вимогами і з урахуванням їх взаємного, висотного положення;

...

Скачать:   txt (44.9 Kb)   pdf (149.5 Kb)   docx (26.1 Kb)  
Продолжить читать еще 11 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club