Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Звіт з комплексної бакалаврської практики в підприємство “Туристична фірма “Країна мрій”

Автор:   •  Январь 13, 2018  •  Отчет по практике  •  5,573 Слов (23 Страниц)  •  912 Просмотры

Страница 1 из 23

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

кафедра туристичного та готельного бізнесу

ЗВІТ

з комплексної бакалаврської практики

Міжрегіональне представництво туроператора «Татур»

В Полтавській області

Допускається до захисту

«___»__________________2016 р.

Керівник ________   _______________

Захищена на __________________

Виконала студентка групи

Т-42

Величко Олена Валеріївна

Члени комісії __________________

напряму підготовки

6.140103 «Туризм»

____________________

Керівник ________   _______________  ___________

                                       

                                             Полтава 2016

ЗМІСТ

Вступ.........................................................................................................................4

1. Характеристика підприємства об’єкта комплексної  бакалаврської практики………………………………………………………………………….

2. Організації роботи об’єкта комплексної  бакалаврської практики……..9

3. Управлінська діяльність підприємства об'єкта комплексної бакалаврської практики………………………………………………………...............................14

4. Планово-економічна діяльність підприємства об'єкта комплексної бакалаврської практики…………………………………………………………………………19

5. Маркетингова діяльність підприємства об'єкта комплексної бакалаврської практики…………………………………………………………………………22

6. Пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства об’єкта комплексної бакалаврської практики………………………………………………………..25

Висновки………………………………………………………………………...29

Список використаних інформаційних джерел…………………………..…………………………................................ .30

Додатки………………………………………………………………………….32

Лист оцінювання звіту з комплексної бакалаврської практики

Величко Олени Валеріївни

п/п

Критерії оцінювання

Бали

керівник

комісія

Зміст (до 60 балів)

Обґрунтування актуальності комплексної бакалаврської практики в дослідженні об’єкту туристичної сфери (до 5 балів)

Повнота дослідження об’єкта туристичної (готельної) сфери (до 10 балів)

Використання достовірних (віртуальних) статистичних і фактичних даних, що характеризують об’єкт туристичної сфери (до 10 балів)

Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів (до 10 балів)

Творчий підхід в дослідженні об’єкта туристичної сфери (до 10 балів)

Наявність у звіті комплексної бакалаврської практики наглядних матеріалів (таблиць, графіків, схем, малюнків), та їх аналіз (до 10 балів)

Обґрунтованість висновків  (до 5 балів)

Оформлення та організація  виконання

(до 20 балів)

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення звіту комплексної бакалаврської (титульний аркуш, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 5 балів)

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул, та графічних ілюстрацій, малюнків (до 5 балів)

Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел (до 5 балів)

Дотримання графіка виконання звіту комплексної бакалаврської практики (до 5 балів)

Захист (до 20 балів)

Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів звіту про комплексну бакалаврську практику (до 10 балів)

Х

Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 10 балів)

Х

Всього балів

Підсумкова оцінка за національною шкалою

Підсумкова оцінка за шкалою ЄКТС

Підпис членів комісії                                          

                                                                               

ВСТУП

        На всіх етапах існування людського суспільства необхідно було докладати дуже багато зусиль, щоб стати хорошим фахівцем своєї справи. Так, ознайомлення та вивчення основних засад та принципів певного роду занять було і є надзвичайно важливим та необхідним для створення та закріплення фундаменту необхідних знань та навиків. Однак лише теоретичних знань недостатньо. Особливе місце належить практиці. З її допомогою кожен має можливість добре вивчити технологію та аспекти певного професійного явища, дати пояснення та обґрунтувати те, що не може теорія. Тому теорія та практика дуже тісно переплітаються у процесі формування фахівця певної галузі ще на початкових його етапах.

...

Скачать:   txt (74.7 Kb)   pdf (457.6 Kb)   docx (85.6 Kb)  
Продолжить читать еще 22 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club