Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

«Аналітичний огляд сучасного стану процесів закріплення інформації на носіях при використанні інфрачервоної технології для виготовленн

Автор:   •  Июнь 9, 2019  •  Реферат  •  2,875 Слов (12 Страниц)  •  161 Просмотры

Страница 1 из 12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра репрографії

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Фотореєстраційні процеси - 2: Процеси закріплення інформації на носіях» на тему: «Аналітичний огляд сучасного стану процесів закріплення інформації на носіях при використанні інфрачервоної технології для виготовлення пластин для офсету без зволоження»

Виконав:

студент групи МВ-71:

Кулішенко Є.О.

Перевірила:

асистент каф. Репрографії

Зленко О. А.

Київ-2019


ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1 ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРІВ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ДРУКАРСЬКИХ ФОРМАХ, ВИДИ ІНФРАЧЕРВОНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ        4

1.1 Інфрачервоні технології у технології виготовлення друкарських форм «Computer-to-Plate»        4

1.2 Газові лазери        5

1.3 Твердотільні лазери        6

1.4 Напівпровідникові лазери        8

1.5 Характеристики лазерів        9

РОЗДІЛ 2 ВИГОТОВЛЕННЯ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ ДЛЯ СУХОГО ОФСЕТУ        11

2.1 Технологія сухого офсету        11

2.2 Процес виготовлення друкарських форм для сухого офсету        12

2.2 Сенсобілізовані офсетні пластини        13

ВИСНОВКИ        15

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        16


ВСТУП

Мета реферату полягає у поглибленні знань зі сфери поліграфічного виробництва, аналізі  основних методів і практик, що використовуються на даному етапі розвитку галузі. Робота над рефератом передбачає детальне ознайомлення із матеріалами, пошук переваг і недоліків інфрачервоної технології для виготовлення пластин для офсету без зволоження, опрацювання інформації із технічної, довідкової літератури, із сайтів виробників устаткування й матеріалів.

Широке застосування лазерів в різних областях науки і техніки визначено їх здатністю генерувати інтенсивне когерентне спрямоване монохроматичне випромінювання. У поліграфії використання лазерів почалося відразу ж після їх появи. Протягом останніх років і до теперішнього часу технологія лазерного запису інформації безперервно розвивається. Підтвердження тому – присутність на ринку великої кількості компаній-виробників широкої номенклатури пристроїв Сomputer-to-Plate. Значна кількість переваг й розробки для офсетного, глибокого, трафаретного, високого і флексографічного друку обумовлюють значущість й актуальність розвитку цієї технології.

РОЗДІЛ 1 ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРІВ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ДРУКАРСЬКИХ ФОРМАХ, ВИДИ ІНФРАЧЕРВОНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

1.1 Інфрачервоні технології у технології виготовлення друкарських форм «Computer-to-Plate»

Технологія «Computer-to-Plate» – технологія виготовлення друкарських форм, яка добре зарекомендувала себе завдяки можливості істотного скорочення тривалості процесу виготовлення друкарських форм, високим показникам їх якості, зменшенню кількості обладнання та персоналу, економії фотографічних матеріалів і обробних розчинів та екологічності процесу [1-4]. Згідно технології CtP у пристрій запису подаються формні пластини, що знаходяться в світлозахисних касетах. Формна пластина кріпиться на барабані і записується лазерним променем. Далі експонована пластина через транспортер подається в проявний пристрій.

...

Скачать:   txt (39.6 Kb)   pdf (223.4 Kb)   docx (56.7 Kb)  
Продолжить читать еще 11 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club