Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Логістика локальної дистрибуції: засоби постачання товару кінцевому споживачеві

Автор:   •  Февраль 25, 2018  •  Курсовая работа  •  8,767 Слов (36 Страниц)  •  152 Просмотры

Страница 1 из 36

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ

КУРСОВА РОБОТА

З ЛОГІСТИКИ

на тему: «Логістика локальної дистрибуції: засоби постачання товару кінцевому споживачеві»

                                                                                     

 

                                                                                      Студентки 2 курсу ЕП-2-1 групи

                                                                                      напряму підготовки «Економіка підприємства»

                                                                                      спеціальності «Економіка підприємства»

                                                                                      Сандуци Н.М

                                                                                      Керівник:____________________________

                                                                                                    Національна шкала ________________    

                                                                                                    Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

                                                                     Члени комісії                                      _________________

                                                                                                                                             (підпис)                        

                                                                                                                                     ________________

                                                                                                                                              (підпис)                      

                                                                                                                                                               _____________________

                                                                                                                                              (підпис)                        

                                                                       

                                                               м. Київ-2017 рік

                                   ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................3-4

РОЗДІЛ І. ДИСТРИБУЦІЯ, УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ ЗБУТУ І ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ

  1. Суть, завдання та принципи дистрибуції …………………5-9
  2. Збут та його сутність ……………………………………….9-11
  3. Цілі просування товару і інструменти просування товару.11-14

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРІ ОБІГУ

2.1 Логістичні канали та ланцюги збуту………………………15-17

2.2 Побудова системи розподілу ………………………….......18-22

2.3 Логістичні посередники в дистрибуції, їх класифікація та функції ……………………………………………………………………22-29

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРАВАГИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПІДХОДІВ ДИСТРИБУЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ

2.1 Переваги продажів за допомогою дистрибуторів ………...30-31

2.2 Шляхи для збільшення прибутковості дистрибуції ……....32-36

ВИСНОВКИ…………………………………………………..…37-39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………….……40-41

                                                ВСТУП

В сучасних умовах ринок пред'являє до кожного суб'єкту фінансово-господарської діяльності досить жорсткі умови, а проблеми в економіці України лише погіршують і без того важке становище багатьох українських підприємств. Щоб вижити і успішно функціонувати в таких умовах, підприємству вже недостатньо просто виробляти продукцію в максимально можливому обсязі, виконуючи свої внутрішні плани, важливо цю продукцію ще і реалізувати. В умовах жорсткої конкурентної боротьби виживає тільки те підприємство, яке може запропонувати ринку якісну продукцію за нижчою ціною, ніж у конкурентів.

...

Скачать:   txt (98.3 Kb)   pdf (604.6 Kb)   docx (234.6 Kb)  
Продолжить читать еще 35 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club