Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Технології стародавніх українських страв із овочів і грибів, рекомендації з їхнього використання у сучасних умовах

Автор:   •  Июль 8, 2019  •  Курсовая работа  •  10,099 Слов (41 Страниц)  •  38 Просмотры

Страница 1 из 41

КИЇВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

УДК_______

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Технології галузі ресторанного господарства»

на тему: «Технології стародавніх українських страв із овочів і грибів, рекомендації з їхнього використання у сучасних умовах.»

Виконала: студентка  3 курсу  групи 31 ХІ

спеціальності 181 «Харчові технології»

напряму підготовки

6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Рибас Єлизавета Іванівна

Перевірила: доц., к.т.н, Кравчук Н. М.

Дата здачі курсової роботи на кафедру та номер реєстрації ______________

Дата захисту курсової  роботи _______________________

Оцінка та підпис викладача _________________________

м. Київ – 2019 рік

КИЇВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

Кафедра харчових технологій

Дисципліна

«Технології галузі ресторанного господарства»

Спеціальність

181 «Харчові технології»

Курс  

3

Група

3 ХІ

Семестр

8

ЗАВДАННЯ

Рибас Єлизавети Іванівни

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту

Технології стародавніх українських страв із овочів і грибів, рекомендації з їхнього використання у сучасних умовах ”

2. Строк здачі студентом закінченої роботи

31.05.19

3. Вихідні дані до роботи

узгоджуються з керівником курсової роботи

Базові рецептури до досліджуваних виробів використати із чинної нормативної документації.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)

4

Вступ

Розділ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Розділ 2. ВИБІР ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розділ 3. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА НОВІ РОЗРОБЛЕНІ ВИРОБИ

Висновки

Список використаної літератури

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

3

6. Дата видачі завдання

07.02.19

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Назва етапів курсової роботи

Строк виконання етапів роботи  

Примітки

1.

Вступ

08.02.19 – 15.02.19

2.

Розділ 1. Аналітичний огляд літератури

16.02.19 – 10.03.19

3.

Розділ 2. Вибір об’єкту досліджень

11.03.19 – 29.03.19

4.

Розділ 3. Шляхи вирішення завдання та розробка проектів технологічної документації на нові розроблені вироби

30.03.19 - 03.05.19

5.

Висновки

30.03.19 – 03.05.19

6.

Список використаної літератури

30.03.19 – 03.05.19

Здача курсової роботи на кафедру та її захист

31.05.19

Студентка

_________________________                                                    ____________________

(підпис)                                                               (прізвище, ім’я, по батькові)                                                         

Керівник

_________________________                                                    ____________________

(підпис)                                                                (прізвище, ім’я, по батькові)

...

Скачать:   txt (123.2 Kb)   pdf (580.9 Kb)   docx (636.7 Kb)  
Продолжить читать еще 40 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club