Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Особливості процесів набуття, переходу та припинення права власності на земельні ділянки

Автор:   •  Май 19, 2020  •  Курсовая работа  •  3,199 Слов (13 Страниц)  •  20 Просмотры

Страница 1 из 13

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..4

1. ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК…………………………………….6 

1.1. Поняття та правові моделі приватизації……………………………………….6

1.2. Приватизація земельних ділянок із земель запасу («повна модель»)………..7

1.3. Приватизація земельних ділянок, наданих раніше у користування громадянам («спрощена модель»)…………………………………………………...9

1.4. Приватизація земельних ділянок юридичними особами……………………..11

1.5. Особливості приватизації земельних ділянок для ведення фермерського господарства………………………………………………………………………...13

1.6. Перспективи вдосконалення законодавства про приватизацію земель…….15

2. НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ УГОДАМИ………………………………………………………...18 

2.1. Загальна характеристика……………………………………………………….18

2.2. Купівля-продаж………………………………………………………………...20

2.3. Міна……………………………………………………………………………...22

2.4. Дарування……………………………………………………………………….24

2.5. Спадкування…………………………………………………………………….26

2.6. Особливості набуття права власності на земельні ділянки у правовідносинах, що виникають із договору застави…………………………………………………28

2.7. Рента…………………………………………………………………………….30

3. ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ УГОДАМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ…..32 

3.1. Підстави для набуття прав власності………………………………………….32

3.2. Процес набуття та реалізації права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності…………………………………………………………...34

4. ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ…………………………36

4.1. Припинення права приватної власності як санкція за вчинене правопорушення…………………………………………………………………….36

4.2. Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності…………………………………………………...38

4.3 Набуття права власності на земельні ділянки в процесі паювання…………...40

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………...46


ВСТУП

Актуальність теми дослідження обумовлена складністю та недостатньою науковою дослідженістю окремих аспектів даної проблеми.

На сучасному етапі земельне питання в Україні, зокрема, проблема набуття, переходу та припинення права власності на земельні ділянки має великий резонанс та є досить нагальною для значної кількості громадян. Зокрема, питання права власності на земельні ділянки гостро постає перед спадкоємцями (зокрема, тими, хто отримує спадщину за законом) та майбутніми аграріями. Саме у цих сферах є найбільша кількість колізій та критичних нюансів, як то, наприклад, помилки у документації на право власності на земельну ділянку, які спричинюють проблеми щодо можливого розпоряджання та користування земельними ділянками.

Правовий режим земельних ділянок в межах держави викликає значний суспільний інтерес, оскільки всяка зміна законодавства щодо права власності на земельні ділянки безпосередньо позначається на долях українських громадян. На всіх етапах розвитку земельна реформа звертала особливу увагу на становлення приватної власності на землю, але в силу історичних обставин та ментальності народу ці моменти також потребують перегляду. У зв’язку з цим прийняття законопроекту щодо землі, яке має місце на сучасному етапі, відіграє велику роль не лише у процесі реформування земельного питання, а й має великий резонанс як і в правових колах, так і в суспільстві загалом. Тому не випадково інститут права власності на землю привертає все більше уваги з боку представників юридичної науки і практики. Юридичні та фізичні особи стають активними учасниками відносин, в яких чимале значення має інститут набуття, переходу та припинення права власності на землю. Це вказує на необхідність проведення глибоких і всебічних як теоретичних, так і практичних досліджень по суті нового правового інституту.

...

Скачать:   txt (46.6 Kb)   pdf (153 Kb)   docx (22.5 Kb)  
Продолжить читать еще 12 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club