Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Иран ислам республикасынын коfамындаfы исламнын саяси рөлі

Автор:   •  Июнь 6, 2019  •  Дипломная работа  •  19,033 Слов (77 Страниц)  •  94 Просмотры

Страница 1 из 77

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Әл-Фараби атындығы Қазақ Ұлттық Университеті

Болатқызы Фатима

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ИСЛАМНЫҢ САЯСИ РӨЛІ

Мамандығы 5В020900 – «Шығыстану»

Алматы 2019

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Әл-Фараби атындығы Қазақ Ұлттық Университеті

Шығыстану факультеті

Таяу Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы

«Қорғауға жіберілді»

__________Кафедра меңгерушісі __________

«ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ИСЛАМНЫҢ САЯСИ РӨЛІ» тақырыбында

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

5B020900– «Шығыстану» мамандығы бойынша

Орындаған                                                                             Болатқызы Ф.

Ғылыми жетекші                                                                  Махмутов Т.Н.

Норма бақылаушы                                                              

Алматы 2019

Реферат

Зерттеу жұмысының құрылымы: Кіріспе, екі тарау, пайдаланылған дереккөздер және қорытындыдан тұрады.

Зерттеу жұмысының көлемі:   б.

Зерттеу жұмысында қолданылған дереккөзі: Ирандағы ислам дініне байланысты кітаптар, интернет желісі

Зерттеу жұмысында қолданылған кілт сөздер:

Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеті: Ирандағы исламның рөлі.

Реферат

Структура исследования: Предсловие, две главы, использованные источники и заключение.

Объем объекта исследования: Работа составляет  стр.

Используемые источники: учебники о религии ислам в Иране, источники из интернета

Перечень ключевых слов:

Цель и задачи объекта исследования: роль ислама в Иране.

Реферат

The structure of work: Introduction, two chapters, used references and a conclusion.

The volume of work: The volume of work  p.

The used sources: books about islam in Iran, internet sources

List of keywords:

Purposes and problems of work: the role of Islam in Iran.

Алматы 2019

Мазмұны

Кіріспе .......................................................................................          

І            .......................................................................................

  1. Иран ойшылдарының еңбектеріндегі ислам ...................
  2. Иранда ислам дінің таралуы және орны...........................
  3. 1978-1979 Ислам революциясының себептері және

Рухолла Мусави Хомейни .................................................

ІІ           .......................................................................................

  1.  Иран Ислам Республикасының құрылуы және исламның саясаттағы    орны.................................................
  2.  Исламның мәдениет және білім саласындағы орны........              

ІІІ         .......................................................................................          

Қорытынды................................................................................

ІҮ         .......................................................................................

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі...................................... .....                        

        

КІРІСПЕ

Диплом жұмысы тақырыбының өзектілігі –

Диплом жұмысының мақсаты мен міндеттері –

Диплом жұмысында қолданылған әдіс-тәсілдер:

Диплом жұмыстың дерек көздері:

Зерттеудің нысаны –

Жұмыс нәтижелілігі.

І            

1.1 Иран ойшылдарының еңбектеріндегі ислам

Аса қамқор ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын!

Мұсылман философы Али Шариати (1933-1977) Ирандағы ислам революциясының басты теоретиктерінің және идеологиялық рухтандырушыларының бірі, исламды реформалаудың жақтаушысы болып табылатын шиит жаңғырту қозғалысының өкілі.

 Али Шариатидің онтологиясының негізгі қағидасы - исламның алғашқы және іргелі тірегі. Философ мынадай тұжырымдаманың мәнін «тоухид»  деп көрсетеді. Аллах - жалғыз жаратушы және барлық болып жатқан нәрселердің себепкері, әлемді толық білетін жалғыз билеуші. Оның әмірі бүкіл дүние жүзіне таралады. Тоухидті Аллах, адам және табиғат бірлігі деп түсінеді. Сондай-ақ, онтологиялық бейнені құру үшін және адамның ілімі үшін маңызды, Адамның жаратылу тарихын - Әли Шариатиның «Адам және Ислам: еркін адам және адамзат бостандығы» атты жұмысына талдау жасайды. Сонымен қатар, Шариати Құранның тілі көбінесе символикалық екеніне назар аударады, бұл үлкен артықшылық, өйткені бұл қасиетті мәтін мәңгі өмір сүріп, көптеген ұрпақтар үшін түсінікті болады. Осылайша, Адамның жаратылғаны туралы әңгіме символдар арқылы айтылып, адамның миссиясы туралы сұраққа жауап береді. Ислам жаратылысының концепциясына сәйкес, Аллах жерде өзінің орынбасарын қойғысы келді. Ол адам Аллахтан келген бұйрықтарды орындайды және жер бетіндегі Аллахтың өкілі болады. Сондай-ақ, Аллах «адамды есімдерге үйретті», яғни Шариғат бойынша, адамның ғылыми фактілерді түсіну қабілеті бар екенін білдіреді.  Құранда Адам бір жағынан балшықтан жаратылғаны, ал екінші жағынан, Аллах оған рухын кигізгені туралы жазылған. Философтың айтуынша, бұл жағдайда, Құранда, адам басқа нәрселерден ,яғни екі жақты. Балшық - бұл адамның барлық кіршіксіз, төмен және қатал екенін, оның пассивтілігі мен кішіпейілділігінің дамуының жетіспеушілігінің символы. Аллах рухы адамның белсенді, шығармашылық қағидатын, кемелділікке ұмтылуын білдіреді. Шариати осы әңгіменің келесі аспектілерін түсіндіреді:

...

Скачать:   txt (264.1 Kb)   pdf (767.7 Kb)   docx (94.4 Kb)  
Продолжить читать еще 76 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club