Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Управлiння процессом попередження конфлiктiв у педагогiчному колективi

Автор:   •  Январь 11, 2019  •  Магистерская работа  •  29,319 Слов (118 Страниц)  •  28 Просмотры

Страница 1 из 118

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Університет менеджменту освіти

Донецький інститут післядипломної освіти

інженерно-педагогічних працівників

Кафедра післядипломної

педагогічної освіти

Красножонова  Христина Миколаївна

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕССОМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ

 (Магістерська робота)

                                                                                      Науковий керівник:

                                                                                       доктор філософії,

                                                                                       кандидат педагогічних наук,

                                                                                       доцент          

                                                                                       Мальцева Д.М.

Допущено до захисту

Протокол засідання

кафедри №___від_________

                                                       

                                                 Донецьк – 2011

                                                         ЗМІСТ

ВСТУП  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                                                                                                                                            

РОЗДІЛ 1  ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПЛОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ…………. . . . . . . . . . . . . 10

1.1.  Сутність конфлікту та його особливості у педагогічному колективі. . . . . 10

  1. Види конфліктів в  навчальних закладах ……………………. . . . . . . . . .25
  2. Причини  виникнення конфліктів в навчальних закладах. . . . . . . . . . . . .  31

1.4. Вплив конфлікту на соціальне оточення та його учасників.

       Наслідки конфліктів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ…………………………………………46

РОЗДІЛ 2 УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕССОМ ПОПЕРЕДЖЕНЯ КОНФЛІКТІВ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ У ПЕДОГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..47

2.1. Управління процессом попередження конфліктів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.2. Методи вирішення педагогічних конфліктів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ…………………………………………79

РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕНЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ УПЕДАГОГІЧНОМУ  КОЛЕКТИВІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. ..80

3.1. Загальна характеристика та умови проведення дослідження. . . .  . . . . . . ..80

3.2.Модель зниження конфліктних ситуацій у педагогічному колективі……83

3.2.Аналіз результатів дослідження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ……………………………………….105

ВИСНОВКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

          ВСТУП

Завдання, що стоять перед сучасною психологічною наукою в Україні, вимагають від нас досліджувати процеси взаємодії між людьми в найрізноманітніших ситуаціях: співробітництва, взаємодії, конкуренції, конфлікту, в групі, родині, при масовому і міжособистісному, офіційному і неофіційному спілкуванні. Особливої актуальності, як у суто науковому, так і в практичному значенні, набувають дослідження, пов'язані зі взаємодією учасників педагогічного процесу. Породжена вона динамічним розвитком суспільства, зміною соціальних орієнтирів, що поглиблює проблему поколінь, ускладнює стосунки вчителів та учнів, учителів між собою та з адміністрацією.

...

Скачать:   txt (373.1 Kb)   pdf (1.5 Mb)   docx (1.2 Mb)  
Продолжить читать еще 117 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club