Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Психодіагностичні методи дослідження психологічної кризи та ресурсів долання

Автор:   •  Июнь 6, 2018  •  Курсовая работа  •  11,227 Слов (45 Страниц)  •  104 Просмотры

Страница 1 из 45

Південноукраїнський національний педагогічний

університетімені К.Д. Ушинського

Відділення перепідготовки кадрів зі спеціальності «Психологія»

Інститут післядипломної освіти та сертифікації

Кафедра загальної та диференціальної психології

        

КУРСОВА РОБОТА

з курсу «Психодіагностика»

Тема:

«Психодіагностичні методи дослідження  психологічної кризи та ресурсів долання»

Слухача денної форми навчання

Агапченко Інни Вікторівни

Керівник_____________  ____________________________________

(підпис)              (прізвище та ініціали)

Оцінка:  

Національна шкала _______________________    

Кількість балів: __________________________

ECTS __________________________________

Члени комісії ________________  __________________________________

(підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                      ________________  __________________________________

(підпис)                        (прізвище та ініціали)

________________  __________________________________

(підпис)                         (прізвище та ініціали)

м. Одеса- 2017 рік

ЗМІСТ                                                                                                                 стор.

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………........3

ВСТУП……………………………………………………………………………..4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ ТА РЕСУРСІВ ДОЛАННЯ…………………………………….…………………6

  1. Основні підходи й концепції вивчення психологічної кризи…………………….........................................................................6
  2. Проблема дослідження ресурсів долання у психологічній літературі……………………………………………………………….9

Висновки до розділу 1…………………………………………………………...13

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ, СПРЯМОВАНОГО НА ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ ТА РЕСУРСІВ ДОЛАННЯ …………………………………………………………15

  1. Огляд методик діагностики психологічної кризи………………………...................................................................15
  2.  Психодіагностичні методи діагностики ресурсів долання………..23
  3. Обґрунтування обраних методик та результати діагностики……...29

Висновки до розділу 2…………………………………………………………..38

Висновки…………………………………………………………………………41

Список використаих джерел ……………………………………………………44

Додатки…………………………………………………………………………...52

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

п/п

Умовні скорочення

Назва показників

Переживання психологічної кризи

1

ЕЗ

Емоційне занепокоєння

2

ЕН

Емоційна напруженість

3

ЕД

Емоційні переживання та реакції деструктивного характеру

4

ЕВ

Емоційне вигоряння

5

ВС

Відношення до себе як особистості

6

ВІ

Відношення до інших

7

ВМ

Відношення до майбутнього

8

ВП

Відношення до праці

9

П

Поведінка

10

Зсам

Загальне самопочуття

11

ЗППК

Загальний показник психологічної кризи

12

ППК

Переживання психологічної кризи

Показники втрат та придбаннь персональних ресурсів

13

ІР

Індекс ресурсності

14

ВППР

Втрати та придбання персональних ресурсів

Особистісна готовність до змін

15

Пр

Пристрастінсть

16

Вин

Винахідливість, підприємливість

17

Опт

Оптимізм

18

См

Сміливість

19

Ад

Адаптивність

20

Вп

Впевненість у собі

21

ТН

Толерантність до невизначеності

22

ОГЗ

Особистісна готовність до змін

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасному суспільстві особистість постійно перебуває у непередбачуваних та важко контрольованих життєвих ситуаціях, які істотно впливають на її особистісний розвиток та якість її життя. Це пов’язано з всесвітньою глобалізацією, нестабільністю у сфері соціально-економічних та політичних процесів, підвищенням темпів науково-технічного прогресу та пов’язаних з ним інтенсивністю та прискоренням темпів життєвих подій, які сприяють збільшенню кількості психологічних криз особистості та глибини їх переживання, що  призводить до  погіршення психічного здоров’я нації.

...

Скачать:   txt (156.8 Kb)   pdf (525.8 Kb)   docx (1.1 Mb)  
Продолжить читать еще 44 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club