Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Сравнительный анализ стихотворений Михаил Семенко «Осень», Василия Стуса «Любовь как самоотречения легкая ...» И Юрия Издрика «Рыбный день

Автор:   •  Октябрь 8, 2019  •  Реферат  •  748 Слов (3 Страниц)  •  266 Просмотры

Страница 1 из 3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко

САМОСТІЙНА РОБОТА

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІРШІВ

МИХАЙЛЯ СЕМЕНКА «ОСІНЬ»,

ВАСИЛЯ СТУСА «ЛЮБОВ ЯК САМОЗРЕЧЕННЯ ЛЕГКА…» І

ЮРКА ІЗДРИКА «РИБНИЙ ДЕНЬ»

Студента (-ки) _____курсу_____групи

напряму підготовки________________

_________________________________

_________________________________

(прізвище та ініціали)

Викладач_________________________

_________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала________________

Кількість балів_____Оцінка ЄКТС___

м. Київ – 2018 рік

Світова література налічує безліч творів, яких об’єднує одна й та сама проблематика – образ жінки. Список таких творів поповнюють вірші Михайля Семенка «Осінь», Василя Стуса «Любов як самозречення легка…» та Юрка Іздрика «Рибний день».

Таким чином, мета моєї самостійної роботи полягає порівнянні віршів об’єднаних однією проблематикою, але з різних стильових течій.

Провідна тема вірша Семенка «Осінь» є оповідь про ліричну героїню о образі осені, звертання до неї та уявний монолог.

Сюжет вірша «Любов як самозречення легка…» є опис ліричного героя про своє кохання, себто про жінку. Він звертається до неї та в той самий момент і до самого себе.

Основа твору Семенка базується на думках головного герою стосовно узагальненого образу жінки та рис притаманних саме їм. Автор описує свої спогади та передає смуток читачу.

Поштовхом для написання вірша «Рибний день» був досвіт стосунків автора з жінками. Саме в цьому вірші автор розкриває тему жінки з іронічного образу, навіть порівнюючи її з рибиною, «у риби пам’яті – три хвилини у жінки кажуть трапляється довше».

Щодо емоційної тональності творів, вони відрізняються між собою. Вірш Михайля Семенка «Осінь» з першого рядка повідомляє про емоційно-сумне забарвлення твору, «осінь похмура йде, хмари дощі тумани»

Вірш «Осінь»

...

Скачать:   txt (7.8 Kb)   pdf (36.8 Kb)   docx (10 Kb)  
Продолжить читать еще 2 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club